Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 16. huhtikuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Vastaanotetut asiakirjat
 4.Yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista käsitelleen, 10. huhtikuuta 2019 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmät (keskustelu)
 5.Avoimet ja ennakoitavat työolot Euroopan unionissa ***I (keskustelu)
 6.Euroopan työviranomainen ***I (keskustelu)
 7.Tervetulotoivotukset
 8.Äänestykset
  8.1.Muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevat yhteisön tilastot ***I (äänestys)
  8.2.EU:n liittyminen alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan*** (äänestys)
  8.3.Unionin toimi sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan ***I (äänestys)
  8.4.EU:n ja Filippiinien sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista *** (äänestys)
  8.5.Oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskeva kansainvälinen sopimus *** (äänestys)
  8.6.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen: Viorel Ștefan (äänestys)
  8.7.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen: Ivana Maletić (äänestys)
  8.8.Unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelu ***I (äänestys)
  8.9.Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rajatylittävä markkinointi (direktiivi) ***I (äänestys)
  8.10.Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rajatylittävä markkinointi (asetus) ***I (äänestys)
  8.11.Vakavaraisuusvaatimukset (asetus) ***I (äänestys)
  8.12.Vakavaraisuusvaatimukset (direktiivi) ***I (äänestys)
  8.13.Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyky ja pääomapohjan vahvistamiskyky (asetus) ***I (äänestys)
  8.14.Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyky ja pääomapohjan vahvistamiskyky (direktiivi) ***I (äänestys)
  8.15.Valtionvelkakirjavakuudelliset arvopaperit ***I (äänestys)
  8.16.Euroopan valvontaviranomaiset ja finanssimarkkinat ***I (äänestys)
  8.17.Finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustaminen ***I (äänestys)
  8.18.Rahoitusvälineiden markkinat ja vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittaminen ja harjoittaminen (Solvenssi II) ***I (äänestys)
  8.19.Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonta (direktiivi) ***I (äänestys)
  8.20.Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimukset (asetus) ***I (äänestys)
  8.21.Avoimet ja ennakoitavat työolot Euroopan unionissa ***I (äänestys)
  8.22.Euroopan työviranomainen ***I (äänestys)
  8.23.Kalavarojen säilyttäminen ja meriekosysteemien suojeleminen teknisten toimenpiteiden avulla ***I (äänestys)
  8.24.Asetus Euroopan yritystilastoista ***I (äänestys)
  8.25.OLAFin tutkimukset ja Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävä yhteistyö ***I (äänestys)
  8.26.Tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustaminen ***I (äänestys)
  8.27.Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen ***I (äänestys)
  8.28.Räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattaminen ja käyttö ***I (äänestys)
  8.29.Yhteiset puitteet henkilöitä ja kotitalouksia koskeville Euroopan tilastoille ***I (äänestys)
  8.30.EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus rajaturvallisuuden ja viisumiasioiden alalla ***I (äänestys)
  8.31.EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus poliisiyhteistyön, oikeudellisen yhteistyön ja turvapaikka- ja maahanmuuttokysymysten alalla ***I (äänestys)
  8.32.Maahanmuuttoalan eurooppalainen yhteyshenkilöverkosto ***I (äänestys)
  8.33.Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntävaatimukset niiden yleisen turvallisuuden osalta ***I (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Mosambikin, Malawin ja Zimbabwen tilanne Idai-hirmumyrskyn jälkeen (keskustelu)
 14.Libyan tilanne (keskustelu)
 15.Yhdysvaltojen päätös tunnustaa Golanin kukkulat osaksi Israelia ja Länsirannan siirtokuntien mahdollinen liittäminen Israeliin (keskustelu)
 16.Sudanin tilanne (keskustelu)
 17.EU-vaalien integriteetin varjeleminen ottaen erityisesti huomioon kansainväliset kyberturvallisuusuhkat (keskustelu)
 18.Työjärjestyksen tulkinta (jatkotoimenpiteet)
 19.Puhemiehen ilmoitus
 20.Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt ***I - Euroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva ohjelma ***I (keskustelu)
 21.Markkinavalvonta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuus ***I (keskustelu)
 22.Oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistäminen verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten ***I (keskustelu)
 23.EU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon parempi valvonta ja nykyaikaistaminen ***I (keskustelu)
 24.Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys ***I (keskustelu)
 25.Lääkkeiden lisäsuojatodistus ***I (keskustelu)
 26.Julian Assangen mahdollinen karkotus (keskustelu)
 27.Seuraavan istunnon esityslista
 28.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
 Liite 1 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen: Viorel Ștefan
 Liite 2 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen: Ivana Maletić
Pöytäkirja
Lopullinen painos (247 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (61 kb)
  Liite 1
Lopullinen painos (7 kb)
  Liite 2
Lopullinen painos (7 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (89 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (11 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (31 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (67 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (357 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (70 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (123 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (411 kb)
Päivitetty viimeksi: 24. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus