Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Zapisnik
Utorak, 16. travnja 2019. - StrasbourgZavršno izdanje
 1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Izjava Predsjedništva
 3.Podnošenje dokumenata
 4.Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 10. travnja 2019. o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije (rasprava)
 5.Transparentni i predvidivi radni uvjeti u Europskoj uniji ***I (rasprava)
 6.Europsko nadzorno tijelo za rad ***I (rasprava)
 7.Dobrodošlica
 8.Glasovanje
  8.1.Statistika Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti ***I (glasovanje)
  8.2.Pristupanje EU-a Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla*** (glasovanje)
  8.3.Djelovanje Unije nakon njezinog pristupanja Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla ***I (glasovanje)
  8.4.Sporazum između EU-a i Filipina o određenim aspektima usluga zračnog prijevoza *** (glasovanje)
  8.5.Međunarodni sporazum o maslinovu ulju i stolnim maslinama *** (glasovanje)
  8.6.Predloženo imenovanje člana Revizorskog suda – Viorel Ştefan (glasovanje)
  8.7.Predloženo imenovanje članice Revizorskog suda – Ivana Maletić (glasovanje)
  8.8.Zaštita osoba koje prijavljuju povrede prava Unije ***I (glasovanje)
  8.9.Prekogranična distribucija poduzeća za zajednička ulaganja (Direktiva) ***I (glasovanje)
  8.10.Prekogranična distribucija poduzeća za zajednička ulaganja (Uredba) ***I (glasovanje)
  8.11.Kapitalni zahtjevi (Uredba) ***I (glasovanje)
  8.12.Kapitalni zahtjevi (Direktiva) ***I (glasovanje)
  8.13.Kapacitet pokrića gubitaka i dokapitalizacije za kreditne institucije i investicijska društva (Uredba) ***I (glasovanje)
  8.14.Sposobnost pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava (Direktiva) ***I (glasovanje)
  8.15.Vrijednosni papiri osigurani državnim obveznicama ***I (glasovanje)
  8.16.Europska nadzorna tijela i financijska tržišta ***I (glasovanje)
  8.17.Makrobonitetni nadzor financijskog sustava Europske unije i osnivanje Europskog odbora za sistemske rizike ***I (glasovanje)
  8.18.Tržište financijskih instrumenata te osnivanje i obavljanje djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) ***I (glasovanje)
  8.19.Bonitetni nadzor nad investicijskim društvima (Direktiva) ***I (glasovanje)
  8.20.Bonitetni zahtjevi za investicijska društva (Uredba) ***I (glasovanje)
  8.21.Transparentni i predvidivi radni uvjeti u Europskoj uniji ***I (glasovanje)
  8.22.Europsko nadzorno tijelo za rad ***I (glasovanje)
  8.23.Očuvanje ribolovnih resursa i zaštita morskih ekosustava putem tehničkih mjera ***I (glasovanje)
  8.24.Uredba o europskoj poslovnoj statistici ***I (glasovanje)
  8.25.Istrage koje provodi OLAF i suradnja s Uredom europskog javnog tužitelja ***I (glasovanje)
  8.26.Uspostava instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere ***I (glasovanje)
  8.27.Uspostavljanje programa „Carina” za suradnju u području carine ***I (glasovanje)
  8.28.Stavljanje na tržište i uporaba prekursora eksploziva ***I (glasovanje)
  8.29.Zajednički okvir za europske statistike o osobama i kućanstvima ***I (glasovanje)
  8.30.Interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području granica i viza ***I (glasovanje)
  8.31.Interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području policijske i pravosudne suradnje, azila i migracija ***I (glasovanje)
  8.32.Mreža časnika za vezu zaduženih za imigraciju ***I (glasovanje)
  8.33.Zahtjevi za homologaciju za motorna vozila u pogledu njihove opće sigurnosti ***I (glasovanje)
 9.Obrazloženja glasovanja
 10.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 11.Nastavak dnevne sjednice
 12.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 13.Stanje u Mozambiku, Malaviju i Zimbabveu nakon ciklona Idai (rasprava)
 14.Stanje u Libiji (rasprava)
 15.Priznavanje SAD-a Golanske visoravni kao izraelskog teritorija i moguće pripajanje naselja na Zapadnoj obali (rasprava)
 16.Stanje u Sudanu (rasprava)
 17.Zaštita integriteta europskih izbora, posebno u pogledu međunarodnih prijetnji kibersigurnosti (rasprava)
 18.Tumačenje Poslovnika (daljnje mjere)
 19.Priopćenje predsjedništva
 20.Uspostava Obzora Europa – utvrđivanje pravila za sudjelovanje i širenje rezultata ***I - Program za provedbu Obzora Europa ***I (rasprava)
 21.Nadzor tržišta i usklađivanje u području proizvoda ***I (rasprava)
 22.Promicanje pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja ***I (rasprava)
 23.Bolje izvršavanje i modernizacija pravila EU-a o zaštiti potrošača ***I (rasprava)
 24.Transparentnost i održivost procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu ***I (rasprava)
 25.Svjedodžba o dodatnoj zaštiti za lijekove ***I (rasprava)
 26.Moguće izručenje Juliana Assangea (rasprava)
 27.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 28.Zatvaranje dnevne sjednice
 Popis nazočnih
 Prilog 1 - Predloženo imenovanje člana Revizorskog suda – Viorel Ştefan
 Prilog 2 - Predloženo imenovanje članice Revizorskog suda – Ivana Maletić
Zapisnik
Završno izdanje (236 kb)
  Popis nazočnih
Završno izdanje (61 kb)
  Prilog 1
Završno izdanje (7 kb)
  Prilog 2
Završno izdanje (7 kb)
 
Zapisnik
Završno izdanje (89 kb)
  Popis nazočnih
Završno izdanje (11 kb)
  Rezultati glasovanja
Završno izdanje (32 kb)
  Poimenična glasovanja
Završno izdanje (69 kb)
 
Zapisnik
Završno izdanje (354 kb)
  Popis nazočnih
Završno izdanje (71 kb)
  Rezultati glasovanja
Završno izdanje (127 kb)
  Poimenična glasovanja
Završno izdanje (411 kb)
Posljednje ažuriranje: 24. srpnja 2019.Pravna napomena