Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Torek, 16. april 2019 - StrasbourgKončna izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Izjava predsedujočega
 3.Predložitev dokumentov
 4.Sklepi z zasedanja Evropskega sveta 10. aprila 2019 o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije (razprava)
 5.Pregledni in predvidljivi delovni pogoji v Evropski uniji ***I (razprava)
 6.Evropski organ za delo ***I (razprava)
 7.Dobrodošlica
 8.Čas glasovanja
  8.1.Statistika Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti ***I (glasovanje)
  8.2.Pristop EU k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah*** (glasovanje)
  8.3.Ukrepi Unije po njenem pristopu k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah ***I (glasovanje)
  8.4.Sporazum med EU in Filipini o nekaterih vidikih zračnega prometa *** (glasovanje)
  8.5.Mednarodni sporazum o oljčnem olju in namiznih oljkah *** (glasovanje)
  8.6.Imenovanje člana Računskega sodišča – Viorel Ștefan (glasovanje)
  8.7.Imenovanje članice Računskega sodišča – Ivana Maletić (glasovanje)
  8.8.Zaščita oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije ***I (glasovanje)
  8.9.Čezmejna distribucija kolektivnih naložbenih podjemov (direktiva) ***I (glasovanje)
  8.10.Čezmejna distribucija kolektivnih naložbenih podjemov (uredba) ***I (glasovanje)
  8.11.Kapitalske zahteve (uredba) ***I (glasovanje)
  8.12.Kapitalske zahteve (direktiva) ***I (glasovanje)
  8.13.Sposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo (uredba) ***I (glasovanje)
  8.14.Sposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo (direktiva) ***I (glasovanje)
  8.15.Vrednostni papirji, kriti z državnimi obveznicami ***I (glasovanje)
  8.16.Evropski nadzorni organi in finančni trgi ***I (glasovanje)
  8.17.Makrobonitetni nadzor nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitev Evropskega odbora za sistemska tveganja ***I (glasovanje)
  8.18.Trgi finančnih instrumentov in začetek opravljanja in opravljanje dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) ***I (glasovanje)
  8.19.Bonitetni nadzor investicijskih podjetij (direktiva) ***I (glasovanje)
  8.20.Bonitetne zahteve za investicijska podjetja (uredba) ***I (glasovanje)
  8.21.Pregledni in predvidljivi delovni pogoji v Evropski uniji ***I (glasovanje)
  8.22.Evropski organ za delo ***I (glasovanje)
  8.23.Ohranjanje ribolovnih virov in varstvo morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi ***I (glasovanje)
  8.24.Uredba o evropski statistiki podjetij ***I (glasovanje)
  8.25.Preiskave urada OLAF in sodelovanje z Evropskim javnim tožilstvom ***I (glasovanje)
  8.26.Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole ***I (glasovanje)
  8.27.Vzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine ***I (glasovanje)
  8.28.Trženje in uporaba predhodnih sestavin za eksplozive ***I (glasovanje)
  8.29.Skupni okvir za evropsko statistiko glede oseb in gospodinjstev ***I (glasovanje)
  8.30.Interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju meja in vizumov ***I (glasovanje)
  8.31.Interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila in migracij ***I (glasovanje)
  8.32.Evropska mreža uradnikov za zvezo za priseljevanje ***I (glasovanje)
  8.33.Zahteve za homologacijo motornih vozil v zvezi s splošno varnostjo ***I (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanj
 11.Nadaljevanje seje
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Razmere v Mozambiku, Malaviju in Zimbabveju po ciklonu Idai (razprava)
 14.Razmere v Libiji (razprava)
 15.Ameriško priznanje Golanske planote kot izraelskega ozemlja in morebitna priključitev naselbin na Zahodnem bregu (razprava)
 16.Razmere v Sudanu (razprava)
 17.Zaščita integritete evropskih volitev, zlasti glede mednarodnih groženj kibernetski varnosti (razprava)
 18.Razlaga Poslovnika (nadaljnje obravnavanje)
 19.Sporočilo predsedstva
 20.Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov ***I – Program za izvajanje programa Obzorje Evropa ***I (razprava)
 21.Nadzor trga in skladnost izdelkov ***I (razprava)
 22.Spodbujanje pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev ***I (razprava)
 23.Boljše izvrševanje in posodobitev pravil EU o varstvu potrošnikov ***I (razprava)
 24.Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ***I (razprava)
 25.Dodatni varstveni certifikat za zdravila ***I (razprava)
 26.Morebitna izročitev Juliana Assangea (razprava)
 27.Dnevni red naslednje seje
 28.Zaključek seje
 Seznam navzočih
 Priloga 1 – Imenovanje člana Računskega sodišča – Viorel Ștefan
 Priloga 2 – Imenovanje članice Računskega sodišča – Ivana Maletić
Zapisnik
Končna izdaja (239 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (61 kb)
  Priloga 1
Končna izdaja (7 kb)
  Priloga 2
Končna izdaja (7 kb)
 
Zapisnik
Končna izdaja (89 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (11 kb)
  Izidi glasovanja
Končna izdaja (29 kb)
  Poimensko glasovanje
Končna izdaja (74 kb)
 
Zapisnik
Končna izdaja (349 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (71 kb)
  Izidi glasovanja
Končna izdaja (126 kb)
  Poimensko glasovanje
Končna izdaja (411 kb)
Zadnja posodobitev: 24. julij 2019Pravno obvestilo