Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0397(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0386/2018

Předložené texty :

A8-0386/2018

Rozpravy :

PV 17/04/2019 - 4
CRE 17/04/2019 - 4

Hlasování :

PV 11/12/2018 - 5.2
CRE 11/12/2018 - 5.2
PV 18/04/2019 - 10.5
CRE 18/04/2019 - 10.5

Přijaté texty :


Zápis
Středa, 17. dubna 2019 - ŠtrasburkKonečné znění

4. Koordinace systémů sociálního zabezpečení ***I (rozprava)
CRE

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

Hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání se konalo dne 11. prosince 2018 (bod 5.2 zápisu ze dne 11.12.2018).

Guillaume Balas uvedl zprávu.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Vystoupili: Sven Schulze za skupinu PPE, Agnes Jongerius za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Marian Harkin za skupinu ALDE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Sven Schulze k vedení rozpravy, Joëlle Mélin za skupinu ENF, Dobromir Sośnierz – nezařazený poslanec, David Casa, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Yana Toom a Rina Ronja Kari.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Terry Reintke, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Morten Løkkegaard, Kostadinka Kuneva, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Tom Vandenkendelaere, Ole Christensen, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Sofia Ribeiro, Monika Smolková, Andrejs Mamikins a David Coburn za skupinu EFDD.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Grapini, Notis Marias, Jeroen Lenaers k vedení rozpravy, Ana Miranda a João Pimenta Lopes.

Vystoupili: Marianne Thyssen a Guillaume Balas.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.5 zápisu ze dne 18.4.2019.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 9:54.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

Poslední aktualizace: 6. srpna 2019Právní upozornění