Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0397(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0386/2018

Indgivne tekster :

A8-0386/2018

Forhandlinger :

PV 17/04/2019 - 4
CRE 17/04/2019 - 4

Afstemninger :

PV 11/12/2018 - 5.2
CRE 11/12/2018 - 5.2
PV 18/04/2019 - 10.5
CRE 18/04/2019 - 10.5

Vedtagne tekster :


Protokol
Onsdag den 17. april 2019 - StrasbourgEndelig udgave

4. Koordinering af de sociale sikringsordninger ***I (forhandling)
CRE

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

Afstemningen om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger havde fundet sted den 11. december 2018 (punkt 5.2 i protokollen af 11.12.2018).

Guillaume Balas forelagde betænkningen.

Taler: Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere: Sven Schulze for PPE-Gruppen, Agnes Jongerius for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Sven Schulze, om afviklingen af forhandlingen, Joëlle Mélin for ENF-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, David Casa, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Yana Toom og Rina Ronja Kari.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Terry Reintke, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Morten Løkkegaard, Kostadinka Kuneva, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Tom Vandenkendelaere, Ole Christensen, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Sofia Ribeiro, Monika Smolková, Andrejs Mamikins og David Coburn for EFDD-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini, Notis Marias, Jeroen Lenaers, om afviklingen af forhandlingen, Ana Miranda og João Pimenta Lopes.

Talere: Marianne Thyssen og Guillaume Balas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.5 i protokollen af 18.4.2019.

(Mødet afbrudt kl. 09.54)

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

Seneste opdatering: 6. august 2019Juridisk meddelelse