Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0397(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0386/2018

Teksty złożone :

A8-0386/2018

Debaty :

PV 17/04/2019 - 4
CRE 17/04/2019 - 4

Głosowanie :

PV 11/12/2018 - 5.2
CRE 11/12/2018 - 5.2
PV 18/04/2019 - 10.5
CRE 18/04/2019 - 10.5

Teksty przyjęte :


Protokół
Środa, 17 kwietnia 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna

4. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

Głosowanie nad decyzją w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych odbyło się 11 grudnia 2018 r. (pkt 5.2 protokołu z dnia 11.12.2018).

Guillaume Balas przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali Sven Schulze w imieniu grupy PPE, Agnes Jongerius w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Sven Schulze w sprawie prowadzenia debaty, Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF, Dobromir Sośnierz niezrzeszony, David Casa, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Yana Toom i Rina Ronja Kari.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Terry Reintke, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Morten Løkkegaard, Kostadinka Kuneva, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Tom Vandenkendelaere, Ole Christensen, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Sofia Ribeiro, Monika Smolková, Andrejs Mamikins i David Coburn w imieniu grupy EFDD.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Maria Grapini, Notis Marias, Jeroen Lenaers w sprawie prowadzenia debaty, Ana Miranda i João Pimenta Lopes.

Głos zabrali Marianne Thyssen i Guillaume Balas.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 18 kwietnia 2019 r.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 9.54.)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2019Informacja prawna