Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 17 april 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

7. De politiska gruppernas sammansättning
CRE

David Borrelli tillhörde inte längre de grupplösa ledamöterna utan hade anslutit sig till ALDE-gruppen med verkan från den 17 april 2019.

°
° ° °

Talare: Reinhard Bütikofer, Róża Thun und Hohenstein, Godelieve Quisthoudt-Rowohl och Fabio Massimo Castaldo.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande