Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2698(RSO)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0240/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0240/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2019 - 8.16
CRE 17/04/2019 - 8.16

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0408

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

8.16. Αριθμός των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές, των αντιπροσωπειών στις επιτροπές κοινοβουλευτικής συνεργασίας και στις πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις (ψηφοφορία)
CRE

Πρόταση απόφασης που κατατέθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 212 και 214 του Κανονισμού, από τη Διάσκεψη των Προέδρων, σχετικά με τον αριθμό των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών σε μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές και των αντιπροσωπειών σε επιτροπές κοινοβουλευτικής συνεργασίας και σε πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις (2019/2968(RSO)) (B8-0240/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0408)

Τελευταία ενημέρωση: 6 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου