Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 17. travnja 2019. - StrasbourgZavršno izdanje

8. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su samo u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta.


8.1. Tumačenje članka 32. stavka 5. prvog podstavka druge alineje Poslovnika (glasovanje)

Tumačenje članka 32. stavka 5. prvog podstavka druge alineje Poslovnika

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

TUMAČENJE

Odobreno (P8_TA(2019)0393)


8.2. Protokol uz Sporazum između EZ-a i Danske o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil i sustava „Eurodac” *** (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u Danskoj ili bilo kojoj drugoj državi članici Europske unije i sustava „Eurodac” za uspoređivanje otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Dublinske konvencije proširenjem tog sporazuma na kazneni progon [15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0394)

Parlament je odobrio sklapanje protokola.


8.3. Uspostava Obzora Europa – utvrđivanje pravila za sudjelovanje i širenje rezultata ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije te o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Dan Nica (A8-0401/2018)

Prva rasprava održana je 11. prosinca 2018. (točka 23 zapisnika od 11.12.2018.).
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 12. prosinca 2018. (točka 12.11 zapisnika od 12.12.2018.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0395)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.4. Program za provedbu Obzora Europa ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Prva rasprava održana je 11. prosinca 2018. (točka 23 zapisnika od 11.12.2018.).
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 12. prosinca 2018. (točka 12.12 zapisnika od 12.12.2018.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0396)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.5. Nadzor tržišta i usklađivanje u području proizvoda ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila i postupaka za poštovanje i provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda te o izmjeni uredbi (EU) br. 305/2011, (EU) br. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 i (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva 2004/42/EZ, 2009/48/EZ, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU i 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Nicola Danti (A8-0277/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka.5.)

Govorili su Marco Zullo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, kako bi zatražio da se o amandmanima glasuje prije privremenog sporazuma, u skladu s člankom 59. stavkom 3. Poslovnika, i Nicola Danti (izvjestitelj), kako bi se usportivio tom zahtjevu.

Parlament je odbio zahtjev.

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0397)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.6. Promicanje pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja [COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0398)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.7. Bolje izvršavanje i modernizacija pravila EU-a o zaštiti potrošača ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993., Direktive 98/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu boljeg izvršavanja i modernizacije pravila EU-a o zaštiti potrošača [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

Govorili su Róża Thun und Hohenstein, u ime 38 zastupnika kako bi zatražili da se o amandmanima glasuje prije privremenog sporazuma, u skladu s člankom 59. stavkom 3. Poslovnika, i Daniel Dalton (izvjestitelj), kako bi se usprotivio tom zahtjevu.

Poimeničnim glasovanjem (295 za, 331 protiv, 17 suzdržanih), Parlament je odbacio zahtjev.

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0399)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.8. Transparentnost i održivost procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnosti i održivosti EU-ove procjene rizika u prehrambenom lancu i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 178/2002 [o općim propisima o hrani], Direktive 2001/18/EZ [o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama], Uredbe (EZ) br. 1829/2003 [o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje], Uredbe (EZ) br. 1831/2003 [o dodacima hrani za životinje], Uredbe (EZ) br. 2065/2003 [o aromama dima], Uredbe (EZ) br. 1935/2004 [o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom], Uredbe (EZ) br. 1331/2008 [o uspostavi zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma], Uredbe (EZ) br. 1107/2009 [o sredstvima za zaštitu bilja] i Uredbe (EU) br. 2015/2283 [o novoj hrani]. [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

Prva rasprava održana je 10. prosinca 2018. (točka 15 zapisnika od 10.12.2018.).
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 11. prosinca 2018. (točka 5.7 zapisnika od 11.12.2018.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0400)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.9. Svjedodžba o dodatnoj zaštiti za lijekove ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 469/2009 o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0401)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Govorili su:

Luis de Grandes Pascual (izvjestitelj).


8.10. Svemirski program Unije i Agencija Europske unije za svemirski program ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 912/2010, (EU) br. 1285/2013, (EU) br. 377/2014 i Odluke 541/2014/EU [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Prva rasprava održana je 12. prosinca 2018. (točka 28 zapisnika od 12.12.2018.).
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 13. prosinca 2018. (točka 9.3 zapisnika od 13.12.2018.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0402)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Govorili su:

Prije glasovanja, Elżbieta Bieńkowska (povjerenica Komisije).


8.11. Program Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027. ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027. [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestiteljica: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Rasprava je održana 12. prosinca 2018. (točka 29 zapisnika od 12.12.2018.).
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 13. prosinca 2018. (točka 9.4 zapisnika od 13.12.2018.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMAN

Odobren (P8_TA(2019)0403)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Govorili su:

Prije glasovanja, Elżbieta Bieńkowska (povjerenik Komisije).


8.12. Program „Fiscalis” za suradnju u području oporezivanja ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „Fiscalis” za suradnju u području oporezivanja [COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Rasprava je održana 16. siječnja 2019. (točka 30 zapisnika od 16.1.2019.).
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 17. siječnja 2019. (točka 10.9 zapisnika od 17.1.2019.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMAN

Odobren (P8_TA(2019)0404)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.13. Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Rasprava je održana 10. prosinca 2018. (točka 13 zapisnika od 10.12.2018.).
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 11. prosinca 2018. (točka 5.5 zapisnika od 11.12.2018.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0405)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Govorili su:

Prije glasovanja, Elżbieta Bieńkowska (povjerenik Komisije).


8.14. Program Pravosuđe ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Pravosuđe [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Odbor za pravna pitanja - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelji: Josef Weidenholzer i Heidi Hautala (A8-0068/2019)

U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 13. veljače 2019. (točka 8.15 zapisnika od 13.2.2019.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0406)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.15. Program Prava i vrijednosti ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Prava i vrijednosti [COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Rasprava je održana 16. siječnja 2019. (točka 31 zapisnika od 16.1.2019.).
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 17. siječnja 2019. (točka 10.10 zapisnika od 17.1.2019.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijen

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0407)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.16. Broj međuparlamentarnih izaslanstava, izaslanstava u zajedničkim međuparlamentarnim odborima i izaslanstava u odborima za parlamentarnu suradnju i multilateralnim parlamentarnim skupštinama (glasovanje)

Prijedlog odluke koji je u skladu s člancima 212. i 214. Poslovnika podnijela Konferencija predsjednika, o broju međuparlamentarnih izaslanstava, izaslanstava u zajedničkim parlamentarnim odborima i izaslanstava u odborima za parlamentarnu suradnju i u multilateralnim parlamentarnim skupštinama (2019/2698(RSO)) (B8-0240/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0408)

Posljednje ažuriranje: 6. kolovoza 2019.Pravna napomena