Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. április 17., Szerda - StrasbourgVégleges kiadás

8. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


8.1. Az eljárási szabályzat 32. cikke (5) bekezdése első albekezdése második franciabekezdésének értelmezése (szavazás)

Az eljárási szabályzat 32. cikke (5) bekezdése első albekezdése második franciabekezdésének értelmezése

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÉRTELMEZÉS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0393)


8.2. A menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételekről és eljárási szabályokról és az „Eurodacról” szóló EK–Dánia-megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv *** (szavazás)

Ajánlás az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti, a Dániában vagy az Európai Unió egy másik tagállamában benyújtott menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról, valamint a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról szóló megállapodáshoz csatolt, az említett megállapodást a bűnüldözésre kiterjesztő jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0394)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


8.3. Az Európai horizont létrehozása – részvételi és terjesztési szabályainak megállapítása ***I (szavazás)

Jelentés az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Dan Nica (A8-0401/2018)

Első megbeszélésre került sor 2018. december 11-én (2018.12.11-i jegyzőkönyv, 23. pont ).
A kérdést 2018. december 12-én az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz (2018.12.12-i jegyzőkönyv, 12.11. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0395)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.4. Az Európai horizont végrehajtását szolgáló program ***I (szavazás)

Jelentés az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Első megbeszélésre került sor 2018. december 11-én (2018.12.11-i jegyzőkönyv, 23. pont ).
A kérdést 2018. december 12-én az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz (2018.12.12-i jegyzőkönyv, 12.12. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0396)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.5. Piacfelügyelet és termékmegfelelőség ***I (szavazás)

Jelentés a termékekre vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályok betartására és érvényesítésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról, valamint a 305/2011/EU, az 528/2012/EU, az (EU) 2016/424, az (EU) 2016/425, az (EU) 2016/426, az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2004/42/EK, 2009/48/EK, a 2010/35/EU, a 2013/29/EU, a 2013/53/EU, a 2014/28/EU, a 2014/29/EU, a 2014/30/EU, a 2014/31/EU, a 2014/32/EU, a 2014/33/EU, a 2014/34/EU, a 2014/35/EU, a 2014/53/EU, a 2014/68/EU és a 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Nicola Danti (A8-0277/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

Felszólal Marco Zullo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki kéri, hogy a módosításokról az ideiglenes megállapodás előtt szavazzanak, az eljárási szabályzat 59. cikke (3) bekezdésének megfelelően, és Nicola Danti (előadó), a kérelem ellen.

A Parlament elutasítja a kérelmet.

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0397)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.6. Az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdítása ***I (szavazás)

Jelentés az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0398)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.7. Az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése ***I (szavazás)

Jelentés az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése érdekében a 93/13/EGK irányelv (1993. április 5.), a 98/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

Felszólal Róża Thun und Hohenstein, több mint 38 képviselő nevében, akik kérik, hogy a módosításokról az ideiglenes megállapodás előtt szavazzanak, az eljárási szabályzat 59. cikke (3) bekezdésének megfelelően, és Daniel Dalton (előadó), a kérelem ellen.

Név szerinti szavazással (295 mellette, 331 ellene, 17 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0399)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.8. Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága ***I (szavazás)

Jelentés az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatóságáról és fenntarthatóságáról, illetve [az általános élelmiszerjogról szóló] 178/2002/EK rendelet, [a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló] 2001/18/EK irányelv, [a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló] 1829/2003/EK rendelet, [a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló] 1831/2003/EK rendelet, [a füstaromákról szóló] 2065/2003/EK rendelet, [az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló] 1935/2004/EK rendelet, [az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásáról szóló] 1331/2008/EK rendelet, [a növényvédő szerekről szóló] 1107/2009/EK rendelet, valamint [az új élelmiszerekről szóló] (EU) 2015/2283 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

Első megbeszélésre került sor 2018. december 10-én (2018.12.10-i jegyzőkönyv, 15. pont ).
A kérdést 2018. december 11-én az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz (2018.12.11-i jegyzőkönyv, 5.7. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0400)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.9. A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványa ***I (szavazás)

Jelentés a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló 469/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0401)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

Luis de Grandes Pascual (előadó).


8.10. Az Unió űrprogramja és az Európai Unió Űrprogramügynöksége ***I (szavazás)

Jelentés az Unió űrprogramjának és az Európai Unió Űrprogramügynökségének a létrehozásáról, valamint a 912/2010/EU, az 1285/2013/EU és a 377/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Első megbeszélésre került sor 2018. december 12-én (2018.12.12-i jegyzőkönyv, 28. pont ).
A kérdést 2018. december 13-án az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz (2018.12.13-i jegyzőkönyv, 9.3. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0402)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

A szavazás előtt, Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja).


8.11. Digitális Európa program a 2021–2027 közötti időszakra ***I (szavazás)

Jelentés a Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

A vita időpontja: 2018. december 12. (2018.12.12-i jegyzőkönyv, 29. pont ).
A kérdést 2018. december 13-án az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz (2018.12.13-i jegyzőkönyv, 9.4. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0403)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

A szavazás előtt, Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja).


8.12. Az adóügyi együttműködést szolgáló Fiscalis program ***I (szavazás)

Jelentés az adóügyi együttműködést szolgáló „Fiscalis” program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Sven Giegold (A8-0421/2018)

A vita időpontja: 2019. január 16. (2019.1.16-i jegyzőkönyv, 30. pont ).
A kérdést 2019. január 17-én az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz (2019.1.17-i jegyzőkönyv, 10.9. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0404)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.13. Környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) ***I (szavazás)

Jelentés a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és az 1293/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

A vita időpontja: 2018. december 10. (2018.12.10-i jegyzőkönyv, 13. pont ).
A kérdést 2018. december 11-én az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz (2018.12.11-i jegyzőkönyv, 5.5. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0405)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

A szavazás előtt, Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja).


8.14. Jogérvényesülés program ***I (szavazás)

Jelentés a Jogérvényesülés program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Jogi Bizottság - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadók: Josef Weidenholzer és Heidi Hautala (A8-0068/2019)

A kérdést 2019. február 13-án az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz (2019.2.13-i jegyzőkönyv, 8.15. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0406)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.15. Jogok és értékek program ***I (szavazás)

Jelentés a Jogok és értékek program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Bodil Valero (A8-0468/2018)

A vita időpontja: 2019. január 16. (2019.1.16-i jegyzőkönyv, 31. pont ).
A kérdést 2019. január 17-én az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz (2019.1.17-i jegyzőkönyv, 10.10. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0407)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.16. A parlamentközi küldöttségek, a parlamentközi vegyes bizottságokba delegált küldöttségek, valamint a parlamenti együttműködési bizottságokba és a többoldalú parlamenti közgyűlésekbe delegált küldöttségek száma (szavazás)

Határozatra irányuló javaslat, amelyet az eljáráso szabályzat 212. és 214. cikkének megfelelően az Elnökök Értekezlete nyújtott be, a parlamentközi küldöttségek, a parlamenti vegyesbizottságokba delegált küldöttségek és a parlamenti együttműködési bizottságokba és a többoldalú parlamenti közgyűlésekbe delegált küldöttségek számáról (2019/2968(RSO)) (B8-0240/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0408)

Utolsó frissítés: 2019. augusztus 6.Jogi nyilatkozat