Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 17 април 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

9. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Dan Nica - A8-0401/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Nirj Deva, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Silvia Costa и Daniel Hannan

Доклад Christian Ehler - A8-0410/2018
Daniel Hannan

Доклад Nicola Danti - A8-0277/2018
Marlene Mizzi

Доклад Daniel Dalton - A8-0029/2019
Rory Palmer и Jiří Pospíšil

Доклад Pilar Ayuso - A8-0417/2018
Dobromir Sośnierz

Доклад Luis de Grandes Pascual - A8-0039/2019
José Inácio Faria и Nicola Caputo.

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация