Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Dan Nica - A8-0401/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Nirj Deva, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Silvia Costa και Daniel Hannan

Έκθεση Christian Ehler - A8-0410/2018
Daniel Hannan

Έκθεση Nicola Danti - A8-0277/2018
Marlene Mizzi

Έκθεση Daniel Dalton - A8-0029/2019
Rory Palmer και Jiří Pospíšil

Έκθεση Pilar Ayuso - A8-0417/2018
Dobromir Sośnierz

Έκθεση Luis de Grandes Pascual - A8-0039/2019
José Inácio Faria και Nicola Caputo.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου