Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 17. apríla 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podané v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Dan Nica - A8-0401/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Nirj Deva, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Silvia Costa a Daniel Hannan

Správa: Christian Ehler - A8-0410/2018
Daniel Hannan

Správa: Nicola Danti - A8-0277/2018
Marlene Mizzi

Správa: Daniel Dalton - A8-0029/2019
Rory Palmer a Jiří Pospíšil

Správa: Pilar Ayuso - A8-0417/2018
Dobromir Sośnierz

Správa: Luis de Grandes Pascual - A8-0039/2019
José Inácio Faria a Nicola Caputo.

Posledná úprava: 6. augusta 2019Právne oznámenie