Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0330A(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0076/2019

Esitatud tekstid :

A8-0076/2019

Arutelud :

PV 17/04/2019 - 13
CRE 17/04/2019 - 13

Hääletused :

PV 17/04/2019 - 16.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0415

Protokoll
Kolmapäev, 17. aprill 2019 - StrasbourgLõplik väljaanne

13. Euroopa piiri- ja rannikuvalve ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu ühismeede 98/700/JSK, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1052/2013 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/1624 [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

Roberta Metsola tutvustas raportit.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jens Geier (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Carlos Coelho fraktsiooni PPE nimel, Péter Niedermüller fraktsiooni S&D nimel, Anders Primdahl Vistisen fraktsiooni ECR nimel, Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel, Marina Albiol Guzmán fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ska Keller (fraktsiooni Verts/ALE nimel), kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Bill Etheridge, Diane James fraktsiooni EFDD nimel, Giancarlo Scottà fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Michaela Šojdrová, Bernd Kölmel, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Angel Dzhambazki, Ernest Urtasun, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Ruža Tomašić, Cécile Kashetu Kyenge ja Emil Radev.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Helga Stevens, Bill Etheridge, Franc Bogovič, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Julie Ward ja Željana Zovko.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Roberta Metsola.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.4.2019 protokollipunkt 16.8.

Viimane päevakajastamine: 6. august 2019Õigusalane teave