Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0330A(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0076/2019

Ingediende teksten :

A8-0076/2019

Debatten :

PV 17/04/2019 - 13
CRE 17/04/2019 - 13

Stemmingen :

PV 17/04/2019 - 16.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0415

Notulen
Woensdag 17 april 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave

13. Europese grens- en kustwacht ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad, Verordening (EU) nr. 1052/2013 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

Roberta Metsola leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jens Geier (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Carlos Coelho, namens de PPE-Fractie, Péter Niedermüller, namens de S&D-Fractie, Anders Primdahl Vistisen, namens de ECR-Fractie, Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, Marina Albiol Guzmán, namens de GUE/NGL-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren van Bill Etheridge, Diane James, namens de EFDD-Fractie, Giancarlo Scottà, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren van Michaela Šojdrová, Bernd Kölmel, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Angel Dzhambazki, Ernest Urtasun, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Ruža Tomašić, Cécile Kashetu Kyenge en Emil Radev.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Helga Stevens, Bill Etheridge, Franc Bogovič, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Julie Ward en Željana Zovko.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Roberta Metsola.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 16.8 van de notulen van 17.4.2019.

Laatst bijgewerkt op: 6 augustus 2019Juridische mededeling