Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0330A(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0076/2019

Texte depuse :

A8-0076/2019

Dezbateri :

PV 17/04/2019 - 13
CRE 17/04/2019 - 13

Voturi :

PV 17/04/2019 - 16.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0415

Proces-verbal
Miercuri, 17 aprilie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă

13. Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Acțiunii comune nr. 98/700/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

Roberta Metsola și-a prezentat raportul.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Au intervenit Jens Geier (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Carlos Coelho, în numele Grupului PPE, Péter Niedermüller, în numele Grupului S&D, Anders Primdahl Vistisen, în numele Grupului ECR, Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, Marina Albiol Guzmán, în numele Grupului GUE/NGL, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Diane James, în numele Grupului EFDD, Giancarlo Scottà, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Michaela Šojdrová, Bernd Kölmel, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Angel Dzhambazki, Ernest Urtasun, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Ruža Tomašić, Cécile Kashetu Kyenge și Emil Radev.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Helga Stevens, Bill Etheridge, Franc Bogovič, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Julie Ward și Željana Zovko.

Au intervenit Dimitris Avramopoulos și Roberta Metsola.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 16.8 al PV din 17.4.2019.

Ultima actualizare: 6 august 2019Notă juridică