Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0330A(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0076/2019

Predkladané texty :

A8-0076/2019

Rozpravy :

PV 17/04/2019 - 13
CRE 17/04/2019 - 13

Hlasovanie :

PV 17/04/2019 - 16.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0415

Zápisnica
Streda, 17. apríla 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

13. Európska pohraničná a pobrežná stráž ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži a zrušení jednotnej akcie Rady 98/700/JHA, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

Roberta Metsola uviedla správu.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jens Geier (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Carlos Coelho v mene skupiny PPE, Péter Niedermüller v mene skupiny S&D, Anders Primdahl Vistisen v mene skupiny ECR, Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE, Marina Albiol Guzmán v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Diane James v mene skupiny EFDD, Giancarlo Scottà v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Michaela Šojdrová, Bernd Kölmel, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Angel Dzhambazki, Ernest Urtasun, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Ruža Tomašić, Cécile Kashetu Kyenge a Emil Radev.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Helga Stevens, Bill Etheridge, Franc Bogovič, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Julie Ward a Željana Zovko.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Roberta Metsola.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 16.8 zápisnice zo dňa 17.4.2019.

Posledná úprava: 6. augusta 2019Právne oznámenie