Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0400B(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0190/2019

Ingivna texter :

A8-0190/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/04/2019 - 16.1

Antagna texter :

P8_TA(2019)0409

Protokoll
Onsdagen den 17 april 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

16.1. Anpassning till artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll – del II ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll [COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: József Szájer (A8-0190/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0409)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande