Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/0005(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0188/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0188/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2019 - 16.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0413

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

16.5. Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την ανανέωση της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας [07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Christian Ehler (A8-0188/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 21)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0413)

Το Σώμα εγκρίνει την ανανέωση της συμφωνίας.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου