Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/0804(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0189/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0189/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2019 - 16.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0414

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

16.6. Τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων [07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 22)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0414)

Τελευταία ενημέρωση: 6 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου