Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2651(DEA)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0239/2019

Ingediende teksten :

B8-0239/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 17/04/2019 - 16.7

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 17 april 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave

16.7. Bezwaar op grond van artikel 105, lid 3, van het Reglement: invoering en operationeel gebruik van coöperatieve slimme vervoerssystemen (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend door de commissie TRAN, overeenkomstig artikel 105, lid 3, van het Reglement, over de gedelegeerde verordening van de Commissie van 13 maart 2019 tot aanvulling van Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de invoering en het operationele gebruik van coöperatieve slimme vervoerssystemen betreft (2019/2651(DEA)) (B8-0239/2019) - Verantwoordelijk lid: Dominique Riquet

(Meerderheid van de leden van het Parlement)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen

Laatst bijgewerkt op: 6 augustus 2019Juridische mededeling