Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0105(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0442/2018

Внесени текстове :

A8-0442/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/04/2019 - 16.11

Приети текстове :

P8_TA(2019)0418

Протокол
Сряда, 17 април 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

16.11. Правила, улесняващи използването на финансова и друга информация ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила, с които се улеснява използването на финансова и друга информация за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на определени престъпления, и за отмяна на Решение 2000/642/ПВР на Съвета [COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Емил Радев (A8-0442/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 27)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ, ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПАРЛАМЕНТА и ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2019)0418)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация