Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 17 aprilie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă

16. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


16.1. Adaptarea la articolele 290 și 291 din TFUE a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control - partea II ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control [COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: József Szájer (A8-0190/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0409)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


16.2. Adaptarea la articolele 290 și 291 din TFUE a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control - partea I ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control [COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: József Szájer (A8-0020/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

ACORD PROVIZORIU, DECLARAȚIE A COMISIEI și DECLARAȚIE COMUNĂ

Aprobat (P8_TA(2019)0410)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


16.3. Adaptarea la articolul 290 din TFUE a unei serii de acte juridice din domeniul justiției care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice din domeniul justiției care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control [COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: József Szájer (A8-0012/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0411)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


16.4. Execuția și finanțarea bugetului general al UE pentru 2019 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de regulament al Consiliului privind măsurile referitoare la execuția și finanțarea bugetului general al Uniunii în 2019 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune [06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROIECT DE REGULAMENT AL CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0412)

Parlamentul a aprobat proiectul de regulament al Consiliului.

Intervenții

Jean Arthuis (raportor).


16.5. Acordul UE-Rusia de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei *** (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de reînnoire a Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse [07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Christian Ehler (A8-0188/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0413)

Parlamentul a aprobat reînnoirea acordului.


16.6. Modificarea statutului Băncii Europene de Investiții * (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a statutului Băncii Europene de Investiții [07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportoare: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0414)


16.7. Obiecțiune în temeiul articolului 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: implementarea și utilizarea operațională a sistemelor de transport inteligente cooperative (vot)

Propunere de rezoluție depusă de Comisia TRAN, în conformitate cu articolul 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 13 martie 2019 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește implementarea și utilizarea operațională a sistemelor de transport inteligente cooperative (2019/2651(DEA)) (B8-0239/2019) - Deputat responsabil: Dominique Riquet

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 23)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Respins


16.8. Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Acțiunii comune nr. 98/700/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 24)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

ACORD PROVIZORIU și DECLARAȚIE COMUNĂ

Aprobat (P8_TA(2019)0415)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


16.9. Codul de vize ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 810/2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 11 decembrie 2018 (punctul 5.14 al PV din 11.12.2018).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 25)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0416)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Juan Fernando López Aguilar (raportor).


16.10. Măsuri de conservare și control care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unor măsuri de conservare și control care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2115/2005 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1386/2007 al Consiliului [COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 26)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0417)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


16.11. Norme de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului [COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Emil Radev (A8-0442/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 27)

ACORD PROVIZORIU, DECLARAȚIE A PARLAMENTULUI și DECLARAȚIE A COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2019)0418)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


16.12. Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și Rețeaua de centre naționale de coordonare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Julia Reda (A8-0084/2019)

Dezbaterea a avut loc la 11 martie 2019 (punctul 19 al PV din 11.3.2019).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 13 martie 2019 (punctul 19.1 al PV din 13.3.2019).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 28)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0419)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


16.13. Mecanismul pentru Interconectarea Europei ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie - Comisia pentru transport și turism. Raportori: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu și Pavel Telička (A8-0409/2018)

Dezbaterea a avut loc la 11 decembrie 2018 (punctul 21 al PV din 11.12.2018).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 12 decembrie 2018 (punctul 19.2 al PV din 12.12.2018).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 29)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0420)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


16.14. Prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist [COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 30)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0421)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Ultima actualizare: 6 august 2019Notă juridică