Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0143(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0354/2018

Ingivna texter :

A8-0354/2018

Debatter :

PV 14/11/2018 - 8
CRE 14/11/2018 - 8
PV 17/04/2019 - 19
CRE 17/04/2019 - 19

Omröstningar :

PV 14/11/2018 - 14.7
CRE 14/11/2018 - 14.7
Röstförklaringar
PV 18/04/2019 - 10.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0455
P8_TA(2019)0426

Protokoll
Onsdagen den 17 april 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

19. Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

En första debatt hade ägt rum den 14 november 2018 (punkt 8 i protokollet av den 14.11.2018).
Ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den 14 november 2018 (punkt 14.7 i protokollet av den 14.11.2018).

Bas Eickhout redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Henna Virkkunen (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Christofer Fjellner för PPE-gruppen, Damiano Zoffoli för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, och Nils Torvalds för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig.

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

Talare: Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter Liese, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Oscar Lancini för ENF-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, Peter Liese, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dobromir Sośnierz; Miriam Dalli och Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria och Seán Kelly.

Talare: Miguel Arias Cañete och Bas Eickhout.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.6 i protokollet av den 18.4.2019.

Senaste uppdatering: 18 juli 2019Rättsligt meddelande