Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0254(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0412/2018

Ingivna texter :

A8-0412/2018

Debatter :

PV 11/12/2018 - 22
CRE 11/12/2018 - 22
PV 17/04/2019 - 23
CRE 17/04/2019 - 23

Omröstningar :

PV 12/12/2018 - 19.1
CRE 12/12/2018 - 19.1
PV 18/04/2019 - 10.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0516
P8_TA(2019)0430

Protokoll
Onsdagen den 17 april 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

23. Europeiska försvarsfonden ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska försvarsfonden [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

En första debatt hade ägt rum den 11 december 2018 (punkt 22 i protokollet av den 11.12.2018).
Ärendet hade, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, återförvisats till det ansvariga utskottet den 12 december 2018 (punkt 19.1 i protokollet av den 12.12.2018).

Zdzisław Krasnodębski redogjorde för sitt betänkande.

Talare: David McAllister (föredragande av yttrande från utskottet AFET).

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talare: Alain Lamassoure (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Edouard Martin för S&D-gruppen, Dominique Riquet för ALDE-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Bullock för EFDD-gruppen, Jerzy Buzek, Victor Boştinaru, João Ferreira, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Reinhard Bütikofer; Indrek Tarand, Fabio Massimo Castaldo, Michael Gahler och Dariusz Rosati.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Notis Marias och Dobromir Sośnierz.

Talare: Elżbieta Bieńkowska och Zdzisław Krasnodębski.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.10 i protokollet av den 18.4.2019.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande