Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0229(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0482/2018

Indgivne tekster :

A8-0482/2018

Forhandlinger :

PV 15/01/2019 - 16
CRE 15/01/2019 - 16
PV 17/04/2019 - 26
CRE 17/04/2019 - 26

Afstemninger :

PV 16/01/2019 - 21.3
CRE 16/01/2019 - 21.3
Stemmeforklaringer
PV 18/04/2019 - 10.13
CRE 18/04/2019 - 10.13

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0026
P8_TA(2019)0433

Protokol
Onsdag den 17. april 2019 - StrasbourgEndelig udgave

26. InvestEU ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af InvestEU-programmet [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: José Manuel Fernandes og Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes forelagde betænkningen.

En indledende drøftelse havde fundet sted den 15. januar 2019 (punkt 16 i protokollen af 15.1.2019).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg, jf. forretningsordenens artikel 59a, den 16. januar 2019 (punkt 21.3 i protokollen af 16.1.2019).

Taler: Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).

Taler: Elena Gentile (ordfører for udtalelse fra REGI).

Roberto Gualtieri forelagde betænkningen.

Talere: Othmar Karas for PPE-Gruppen, Karine Gloanec Maurin for S&D-Gruppen, Ralph Packet for ECR-Gruppen, Lieve Wierinck for ALDE-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, Ivana Maletić, Pervenche Berès, Tilly Metz, Jiří Pospíšil, Jonás Fernández, Daniel Buda og Paul Rübig.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Talere: Elżbieta Bieńkowska og José Manuel Fernandes.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.13 i protokollen af 18.4.2019.

°
° ° °

Taler: Paul Rübig.

Seneste opdatering: 6. august 2019Juridisk meddelelse