Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0229(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0482/2018

Ingivna texter :

A8-0482/2018

Debatter :

PV 15/01/2019 - 16
CRE 15/01/2019 - 16
PV 17/04/2019 - 26
CRE 17/04/2019 - 26

Omröstningar :

PV 16/01/2019 - 21.3
CRE 16/01/2019 - 21.3
Röstförklaringar
PV 18/04/2019 - 10.13
CRE 18/04/2019 - 10.13

Antagna texter :

P8_TA(2019)0026
P8_TA(2019)0433

Protokoll
Onsdagen den 17 april 2019 - Strasbourg

26. InvestEU ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Budgetutskottet - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: José Manuel Fernandes och Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes redogjorde för sitt betänkande.

En första debatt hade ägt rum den 15 januari 2019 (punkt 16 i protokollet av den 15.1.2019).
Ärendet hade, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, återförvisats till det ansvariga utskottet den 16 januari 2019 (punkt 21.3 i protokollet av den 16.1.2019).

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talare: Elena Gentile (föredragande av yttrande från utskottet REGI).

Roberto Gualtieri redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Othmar Karas för PPE-gruppen, Karine Gloanec Maurin för S&D-gruppen, Ralph Packet för ECR-gruppen, Lieve Wierinck för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Ivana Maletić, Pervenche Berès, Tilly Metz, Jiří Pospíšil, Jonás Fernández, Daniel Buda och Paul Rübig.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Elżbieta Bieńkowska och José Manuel Fernandes.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.13 i protokollet av den 18.4.2019.

°
° ° °

Talare: Paul Rübig.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande