Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 17. dubna 2019 - ŠtrasburkKonečné znění
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Členství v politických skupinách
 4.Koordinace systémů sociálního zabezpečení ***I (rozprava)
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Rozprava s lotyšským premiérem Krišjānisem Kariņšem o budoucnosti Evropy (rozprava)
 7.Členství v politických skupinách
 8.Hlasování
  8.1.Výklad čl. 32 odst. 5 prvního pododstavce druhé odrážky jednacího řádu (hlasování)
  8.2.Protokol k Dohodě mezi EU a Dánskem o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl a o systému „Eurodac“ *** (hlasování)
  8.3.Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků ***I (hlasování)
  8.4.Program, kterým se provádí program Horizont Evropa ***I (hlasování)
  8.5.Dozor nad trhem a soulad výrobků ***I (hlasování)
  8.6.Podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb ***I (hlasování)
  8.7.Lepší vymáhání a modernizace právních předpisů EU na ochranu spotřebitele ***I (hlasování)
  8.8.Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci ***I (hlasování)
  8.9.Dodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky ***I (hlasování)
  8.10.Kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program ***I (hlasování)
  8.11.Program Digitální Evropa na období 2021–2027 ***I (hlasování)
  8.12.Program „Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní ***I (hlasování)
  8.13.Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) ***I (hlasování)
  8.14.Program Spravedlnost ***I (hlasování)
  8.15.Program Práva a hodnoty ***I (hlasování)
  8.16.Počet meziparlamentních delegací, delegací ve smíšených meziparlamentních výborech a delegací ve výborech pro parlamentní spolupráci a ve vícestranných parlamentních shromážděních (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Evropská pohraniční a pobřežní stráž ***I (rozprava)
 14.Vízový kodex ***I (rozprava)
 15.Pokračování denního zasedání
 16.Hlasování
  16.1.Přizpůsobení řady právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie – část II ***I (hlasování)
  16.2.Přizpůsobení řady právních aktů právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování EU – část I ***I (hlasování)
  16.3.Přizpůsobení řady právních aktů v oblasti justice stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou článku 290 Smlouvy o fungování EU ***I (hlasování)
  16.4.Plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie *** (hlasování)
  16.5.Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Ruskem *** (hlasování)
  16.6.Změna statutu Evropské investiční banky * (hlasování)
  16.7.Námitka podle čl. 105 odst. 3 jednacího řádu: zavádění a provozní využívání kooperativních inteligentních dopravních systémů (hlasování)
  16.8.Evropská pohraniční a pobřežní stráž ***I (hlasování)
  16.9.Vízový kodex ***I (hlasování)
  16.10.Ochranná a kontrolní opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku ***I (hlasování)
  16.11.Pravidla usnadňující používání finančních a dalších informací ***I (hlasování)
  16.12.Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center ***I (hlasování)
  16.13.Nástroj pro propojení Evropy ***I (hlasování)
  16.14.Prevence šíření teroristického obsahu online ***I (hlasování)
 17.Vysvětlení hlasování
 18.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 19.Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla ***I (rozprava)
 20.Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel ***I (rozprava)
 21.Využití digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností ***I (rozprava)
 22.Přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení ***I (rozprava)
 23.Evropský obranný fond ***I (rozprava)
 24.Expozice v krytých dluhopisech ***I – Kryté dluhopisy a veřejný dohled nad nimi ***I (rozprava)
 25.Jednání s Radou a Komisí o vyšetřovacím právu Parlamentu: legislativní návrh (rozprava)
 26.Program InvestEU ***I (rozprava)
 27.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 28.Pořad jednání příštího denního zasedání
 29.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis
Konečné znění (231 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (60 kb)
 
Zápis
Konečné znění (85 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (11 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (38 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (112 kb)
 
Zápis
Konečné znění (307 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (70 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (158 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (667 kb)
Poslední aktualizace: 6. srpna 2019Právní upozornění