Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 17. apríla 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Zloženie politických skupín
 4.Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia ***I (rozprava)
 5.Pokračovanie rokovania
 6.Diskusia s predsedom vlády Lotyšskej republiky Krišjānisom Kariņšom o budúcnosti Európy (rozprava)
 7.Zloženie politických skupín
 8.Hlasovanie
  8.1.Výklad článku 32 ods. 5 prvého pododseku druhej zarážky rokovacieho poriadku (hlasovanie)
  8.2.Protokol k dohode medzi ES a Dánskom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl, a o systéme Eurodac *** (hlasovanie)
  8.3.Stanovenie programu Horizont Európa – stanovenie jeho pravidiel účasti a šírenia ***I (hlasovanie)
  8.4.Program na vykonávanie programu Horizont Európa ***I (hlasovanie)
  8.5.Dohľad nad trhom a súlad výrobkov ***I (hlasovanie)
  8.6.Podpora spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb ***I (hlasovanie)
  8.7.Lepšie presadzovanie a modernizácia pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa ***I (hlasovanie)
  8.8.Transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci ***I (hlasovanie)
  8.9.Dodatkové ochranné osvedčenie pre liečivá ***I (hlasovanie)
  8.10.Vesmírny program Únie a Agentúra Európskej únie pre vesmírny program ***I (hlasovanie)
  8.11.Program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 ***I (hlasovanie)
  8.12.Program „Fiscalis“ pre spoluprácu v daňovej oblasti ***I (hlasovanie)
  8.13.Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) ***I (hlasovanie)
  8.14.Program Spravodlivosť ***I (hlasovanie)
  8.15.Program Práva a hodnoty ***I (hlasovanie)
  8.16.Počet medziparlamentných delegácií, delegácií pri spoločných parlamentných výboroch a delegácií pri parlamentných výboroch pre spoluprácu a pri mnohostranných parlamentných zhromaždeniach (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Pokračovanie rokovania
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Európska pohraničná a pobrežná stráž ***I (rozprava)
 14.Vízový kódex ***I (rozprava)
 15.Pokračovanie rokovania
 16.Hlasovanie
  16.1.Prispôsobenie viacerých právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou článkom 290 a 291 ZFEÚ – II. časť ***I (hlasovanie)
  16.2.Prispôsobenie viacerých právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou článkom 290 a 291 ZFEÚ – I. časť ***I (hlasovanie)
  16.3.Prispôsobenie viacerých právnych aktov v oblasti spravodlivosti stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou článku 290 ZFEÚ ***I (hlasovanie)
  16.4.Plnenie a financovanie všeobecného rozpočtu Únie v roku 2019 v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie *** (hlasovanie)
  16.5.Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a Ruskom *** (hlasovanie)
  16.6.Zmena štatútu Európskej investičnej banky * (hlasovanie)
  16.7.Námietka podľa článku 105 ods. 3: Zavádzanie a prevádzkové využívanie kooperatívnych inteligentných dopravných systémov (hlasovanie)
  16.8.Európska pohraničná a pobrežná stráž ***I (hlasovanie)
  16.9.Vízový kódex ***I (hlasovanie)
  16.10.Ochranné a kontrolné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v regulačnej oblasti Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku ***I (hlasovanie)
  16.11.Pravidlá uľahčovania využívania finančných a iných informácií ***I (hlasovanie)
  16.12.Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier ***I (hlasovanie)
  16.13.Nástroj na prepájanie Európy ***I (hlasovanie)
  16.14.Boj proti šíreniu teroristického obsahu online ***I (hlasovanie)
 17.Vysvetlenia hlasovania
 18.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 19.Emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá ***I (rozprava)
 20.Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy ***I (rozprava)
 21.Používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností ***I (rozprava)
 22.Cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia ***I (rozprava)
 23.Európsky obranný fond ***I (rozprava)
 24.Expozícia vo forme krytých dlhopisov ***I - Kryté dlhopisy a verejný dohľad nad krytými dlhopismi ***I (rozprava)
 25.Rokovania s Radou a Komisiu o vyšetrovacích právomociach Európskeho parlamentu: legislatívny návrh (rozprava)
 26.Program InvestEU ***I (rozprava)
 27.Presuny rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
 28.Program rokovania na nasledujúci deň
 29.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica
Finálna verzia (231 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (60 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (86 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (11 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (38 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (111 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (315 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (70 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (152 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (655 kb)
Posledná úprava: 6. augusta 2019Právne oznámenie