Indeks 
Zapisnik
PDF 307kWORD 84k
Srijeda, 17. travnja 2019. - StrasbourgZavršno izdanje
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)
 3.Sastav klubova zastupnika
 4.Koordinacija sustava socijalne sigurnosti ***I (rasprava)
 5.Nastavak dnevne sjednice
 6.Rasprava o budućnosti Europe s latvijskim premijerom Krišjānisom Kariņšem (rasprava)
 7.Sastav klubova zastupnika
 8.Glasovanje
  8.1.Tumačenje članka 32. stavka 5. prvog podstavka druge alineje Poslovnika (glasovanje)
  8.2.Protokol uz Sporazum između EZ-a i Danske o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil i sustava „Eurodac” *** (glasovanje)
  8.3.Uspostava Obzora Europa – utvrđivanje pravila za sudjelovanje i širenje rezultata ***I (glasovanje)
  8.4.Program za provedbu Obzora Europa ***I (glasovanje)
  8.5.Nadzor tržišta i usklađivanje u području proizvoda ***I (glasovanje)
  8.6.Promicanje pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja ***I (glasovanje)
  8.7.Bolje izvršavanje i modernizacija pravila EU-a o zaštiti potrošača ***I (glasovanje)
  8.8.Transparentnost i održivost procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu ***I (glasovanje)
  8.9.Svjedodžba o dodatnoj zaštiti za lijekove ***I (glasovanje)
  8.10.Svemirski program Unije i Agencija Europske unije za svemirski program ***I (glasovanje)
  8.11.Program Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027. ***I (glasovanje)
  8.12.Program „Fiscalis” za suradnju u području oporezivanja ***I (glasovanje)
  8.13.Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) ***I (glasovanje)
  8.14.Program Pravosuđe ***I (glasovanje)
  8.15.Program Prava i vrijednosti ***I (glasovanje)
  8.16.Broj međuparlamentarnih izaslanstava, izaslanstava u zajedničkim međuparlamentarnim odborima i izaslanstava u odborima za parlamentarnu suradnju i multilateralnim parlamentarnim skupštinama (glasovanje)
 9.Obrazloženja glasovanja
 10.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 11.Nastavak dnevne sjednice
 12.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 13.Europska granična i obalna straža ***I (rasprava)
 14.Zakonik o vizama ***I (rasprava)
 15.Nastavak dnevne sjednice
 16.Glasovanje
  16.1.Prilagodba člancima 290. i 291. UFEU-a niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom – dio II. ***I (glasovanje)
  16.2.Prilagodba člancima 290. i 291. UFEU-a niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom – dio I. ***I (glasovanje)
  16.3.Prilagodba članku 290. UFEU-a niza pravnih akata u području pravosuđa kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom ***I (glasovanje)
  16.4.Izvršenje i financiranje općeg proračuna Unije u 2019. u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije *** (glasovanje)
  16.5.Sporazum o suradnji u području znanosti i tehnologije između EU-a i Rusije *** (glasovanje)
  16.6.Izmjena Statuta Europske investicijske banke * (glasovanje)
  16.7.Prigovor u skladu s člankom 105. stavkom 3.: Uvođenje i operativna upotreba kooperativnih inteligentnih prometnih sustava (glasovanje)
  16.8.Europska granična i obalna straža ***I (glasovanje)
  16.9.Zakonik o vizama ***I (glasovanje)
  16.10.Mjere za očuvanje i kontrolu primjenjive na području koje regulira Organizacija za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika ***I (glasovanje)
  16.11.Pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija ***I (glasovanje)
  16.12.Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreža nacionalnih koordinacijskih centara ***I (glasovanje)
  16.13.Instrument za povezivanje Europe ***I (glasovanje)
  16.14.Rješavanje problema širenja terorističkih sadržaja na internetu ***I (glasovanje)
 17.Obrazloženja glasovanja
 18.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 19.Emisijske norme CO2 za nova teška vozila ***I (rasprava)
 20.Promicanje čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu ***I (rasprava)
 21.Upotreba digitalnih alata i postupaka u pravu društava ***I (rasprava)
 22.Prekogranična preoblikovanja, spajanja i podjele ***I (rasprava)
 23.Europski fond za obranu ***I (rasprava)
 24.Izloženost u obliku pokrivenih obveznica ***I - Pokrivene obveznice i javni nadzor pokrivenih obveznica ***I (rasprava)
 25.Pregovori s Vijećem i Komisijom o pravu Europskog parlamenta na istragu: zakonodavni prijedlog (rasprava)
 26.Program InvestEU ***I (rasprava)
 27.Prijenos odobrenih sredstava i proračunske odluke
 28.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 29.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 8:37 h.


2. Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)

Sljedeći zastupnici ili klubovi zastupnika podnijeli su zahtjeve za organizaciju takve rasprave, u skladu s člankom 135. Poslovnika, za sljedeće prijedloge rezolucija:

I.   Kina, posebno položaj vjerskih i etničkih manjina (2019/2690(RSP))

—    Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Hans-Olaf Henkel, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga i Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika ECR-a, na temu Kina, posebno položaj vjerskih i etničkih manjina” (B8-0255/2019);

—    Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Bodil Valero i Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, na temu „Kina, posebno položaj vjerskih i etničkih manjina” (B8-0256/2019);

—    Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Stefan Eck i Luke Ming Flanagan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, na temu „Kina, posebno položaj vjerskih i etničkih manjina” (B8-0257/2019);

—    Elena Valenciano i Soraya Post, u ime Kluba zastupnika S&D-a, na temu „Kina, posebno položaj vjerskih i etničkih manjina” (B8-0258/2019);

—    Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė i Inese Vaidere, u ime Kluba zastupnika PPE-a, na temu „Kina, posebno položaj vjerskih i etničkih manjina” (B8-0259/2019);

—    Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Derek Vaughan i Mirja Vehkaperä, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, na temu „Kina, posebno položaj vjerskih i etničkih manjina” (B8-0260/2019).

II.   Kamerun (2019/2691(RSP))

—    Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Karol Karski, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Anna Fotyga i Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o stanju u Kamerunu (B8-0245/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric i Luke Ming Flanagan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o Kamerunu (B8-0247/2019);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o Kamerunu (B8-0249/2019);

—    Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Inese Vaidere i Francisco José Millán Mon, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o Kamerunu (B8-0252/2019);

—    Judith Sargentini, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun i Sven Giegold, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o Kamerunu (B8-0253/2019);

—     Jan Huitema, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o Kamerunu (B8-0254/2019).

III.   Brunej (2019/2692(RSP))

—    Barbara Lochbihler, Yannick Jadot, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Heidi Hautala, Jean Lambert, Florent Marcellesi, Molly Scott Cato, Bart Staes, Keith Taylor, Jordi Solé i Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o Bruneju (B8-0242/2019);

—    Monica Macovei, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Karol Karski, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga i Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o stanju u Bruneju (B8-0243/2019);

—    Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou i Luke Ming Flanagan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o Bruneju (B8-0244/2019);

—    Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o Bruneju (B8-0246/2019);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o Bruneju (B8-0248/2019);

—    Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Inese Vaidere i Francisco José Millán Mon, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o Bruneju (B8-0250/2019);

—    Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o Bruneju (B8-0251/2019).

Vrijeme za izlaganje raspodijelit će se u skladu s člankom 162. Poslovnika.


3. Sastav klubova zastupnika

Jane Collins više nije član Kluba zastupnika ENF-a te je član Kluba zastupnika EFDD-a s učinkom od 17. travnja 2019.

Elisabetta Gardini više nije članica Kluba zastupnika PPE-a te je članica Kluba zastupnika ECR-a s učinkom od 17. travnja 2019.


4. Koordinacija sustava socijalne sigurnosti ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

Glasovanje u stupanju u međuinstitucijske pregovore održalo se 11. prosinca 2018. (točka 5.2 zapisnika od 11.12.2018.)

Guillaume Balas predstavio je izvješće.

Govorila je Marianne Thyssen (povjerenica Komisije).

Govorili su Sven Schulze, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Agnes Jongerius, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marian Harkin, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jean Lambert, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Sven Schulze, o tijeku rasprave, Joëlle Mélin, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Dobromir Sośnierz, nezavisni zastupnik, David Casa, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Yana Toom i Rina Ronja Kari.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su Terry Reintke, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Morten Løkkegaard, Kostadinka Kuneva, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Tom Vandenkendelaere, Ole Christensen, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Sofia Ribeiro, Monika Smolková, Andrejs Mamikins i David Coburn, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Maria Grapini, Notis Marias, Jeroen Lenaers, o tijeku rasprave, Ana Miranda i João Pimenta Lopes.

Govorili su Marianne Thyssen i Guillaume Balas.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.5 zapisnika od 18.4.2019..

(Dnevna sjednica prekinuta je u 9:54 h.)

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik


5. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 10:07 h.


6. Rasprava o budućnosti Europe s latvijskim premijerom Krišjānisom Kariņšem (rasprava)

Rasprava o budućnosti Europe s latvijskim premijerom Krišjānisom Kariņšem (2019/2673(RSP))

Predsjednik je najavio raspravu kratkom izjavom.

Govorio je Krišjānis Kariņš (premijer Latvije).

Govorio je Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije).

Predsjednik je zahvalio Jean-Claudeu Junckeru na njegovu radu i suradnji.

Govorili su Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Mercedes Bresso, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Roberts Zīle, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Pavel Telička, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Dimitrios Papadimoulis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, David Coburn, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Nicolas Bay, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Bruno Gollnisch, nezavisni zastupnik.

Govorio je Krišjānis Kariņš.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty, Miroslavs Mitrofanovs, Krisztina Morvai, Milan Zver, Pilar del Castillo Vera, Miapetra Kumpula-Natri, Mark Demesmaeker, Gunnar Hökmark, Franc Bogovič, José Blanco López, Aleksejs Loskutovs, Inese Vaidere, Victor Boştinaru, Bendt Bendtsen, Paulo Rangel, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Ana Gomes, Brian Hayes, Henna Virkkunen, Zigmantas Balčytis, Paul RübigHannes HansoHannes HansoHannes HansoHannes HansoHannes Hanso i Hannes Hanso.

Govorio je Krišjānis Kariņš.

Predsjednik se ukratko osvrnuo na niz rasprava o budućnosti Europe.

Rasprava je zaključena.

PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik


7. Sastav klubova zastupnika

David Borrelli više nije nezavisni zastupnik, već je postao član Kluba zastupnika ALDE-a s učinkom od 17. travnja 2019.

°
° ° °

Govorili su Reinhard Bütikofer, Róża Thun und Hohenstein, Godelieve Quisthoudt-Rowohl i Fabio Massimo Castaldo.


8. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su samo u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta.


8.1. Tumačenje članka 32. stavka 5. prvog podstavka druge alineje Poslovnika (glasovanje)

Tumačenje članka 32. stavka 5. prvog podstavka druge alineje Poslovnika

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

TUMAČENJE

Odobreno (P8_TA(2019)0393)


8.2. Protokol uz Sporazum između EZ-a i Danske o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil i sustava „Eurodac” *** (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u Danskoj ili bilo kojoj drugoj državi članici Europske unije i sustava „Eurodac” za uspoređivanje otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Dublinske konvencije proširenjem tog sporazuma na kazneni progon [15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0394)

Parlament je odobrio sklapanje protokola.


8.3. Uspostava Obzora Europa – utvrđivanje pravila za sudjelovanje i širenje rezultata ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije te o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Dan Nica (A8-0401/2018)

Prva rasprava održana je 11. prosinca 2018. (točka 23 zapisnika od 11.12.2018.).
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 12. prosinca 2018. (točka 12.11 zapisnika od 12.12.2018.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0395)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.4. Program za provedbu Obzora Europa ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Prva rasprava održana je 11. prosinca 2018. (točka 23 zapisnika od 11.12.2018.).
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 12. prosinca 2018. (točka 12.12 zapisnika od 12.12.2018.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0396)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.5. Nadzor tržišta i usklađivanje u području proizvoda ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila i postupaka za poštovanje i provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda te o izmjeni uredbi (EU) br. 305/2011, (EU) br. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 i (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva 2004/42/EZ, 2009/48/EZ, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU i 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Nicola Danti (A8-0277/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka.5.)

Govorili su Marco Zullo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, kako bi zatražio da se o amandmanima glasuje prije privremenog sporazuma, u skladu s člankom 59. stavkom 3. Poslovnika, i Nicola Danti (izvjestitelj), kako bi se usportivio tom zahtjevu.

Parlament je odbio zahtjev.

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0397)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.6. Promicanje pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja [COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0398)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.7. Bolje izvršavanje i modernizacija pravila EU-a o zaštiti potrošača ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993., Direktive 98/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu boljeg izvršavanja i modernizacije pravila EU-a o zaštiti potrošača [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

Govorili su Róża Thun und Hohenstein, u ime 38 zastupnika kako bi zatražili da se o amandmanima glasuje prije privremenog sporazuma, u skladu s člankom 59. stavkom 3. Poslovnika, i Daniel Dalton (izvjestitelj), kako bi se usprotivio tom zahtjevu.

Poimeničnim glasovanjem (295 za, 331 protiv, 17 suzdržanih), Parlament je odbacio zahtjev.

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0399)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.8. Transparentnost i održivost procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnosti i održivosti EU-ove procjene rizika u prehrambenom lancu i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 178/2002 [o općim propisima o hrani], Direktive 2001/18/EZ [o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama], Uredbe (EZ) br. 1829/2003 [o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje], Uredbe (EZ) br. 1831/2003 [o dodacima hrani za životinje], Uredbe (EZ) br. 2065/2003 [o aromama dima], Uredbe (EZ) br. 1935/2004 [o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom], Uredbe (EZ) br. 1331/2008 [o uspostavi zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma], Uredbe (EZ) br. 1107/2009 [o sredstvima za zaštitu bilja] i Uredbe (EU) br. 2015/2283 [o novoj hrani]. [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

Prva rasprava održana je 10. prosinca 2018. (točka 15 zapisnika od 10.12.2018.).
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 11. prosinca 2018. (točka 5.7 zapisnika od 11.12.2018.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0400)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.9. Svjedodžba o dodatnoj zaštiti za lijekove ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 469/2009 o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0401)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Govorili su:

Luis de Grandes Pascual (izvjestitelj).


8.10. Svemirski program Unije i Agencija Europske unije za svemirski program ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 912/2010, (EU) br. 1285/2013, (EU) br. 377/2014 i Odluke 541/2014/EU [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Prva rasprava održana je 12. prosinca 2018. (točka 28 zapisnika od 12.12.2018.).
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 13. prosinca 2018. (točka 9.3 zapisnika od 13.12.2018.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0402)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Govorili su:

Prije glasovanja, Elżbieta Bieńkowska (povjerenica Komisije).


8.11. Program Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027. ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027. [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestiteljica: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Rasprava je održana 12. prosinca 2018. (točka 29 zapisnika od 12.12.2018.).
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 13. prosinca 2018. (točka 9.4 zapisnika od 13.12.2018.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMAN

Odobren (P8_TA(2019)0403)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Govorili su:

Prije glasovanja, Elżbieta Bieńkowska (povjerenik Komisije).


8.12. Program „Fiscalis” za suradnju u području oporezivanja ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „Fiscalis” za suradnju u području oporezivanja [COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Rasprava je održana 16. siječnja 2019. (točka 30 zapisnika od 16.1.2019.).
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 17. siječnja 2019. (točka 10.9 zapisnika od 17.1.2019.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMAN

Odobren (P8_TA(2019)0404)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.13. Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Rasprava je održana 10. prosinca 2018. (točka 13 zapisnika od 10.12.2018.).
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 11. prosinca 2018. (točka 5.5 zapisnika od 11.12.2018.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0405)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Govorili su:

Prije glasovanja, Elżbieta Bieńkowska (povjerenik Komisije).


8.14. Program Pravosuđe ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Pravosuđe [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Odbor za pravna pitanja - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelji: Josef Weidenholzer i Heidi Hautala (A8-0068/2019)

U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 13. veljače 2019. (točka 8.15 zapisnika od 13.2.2019.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0406)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.15. Program Prava i vrijednosti ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Prava i vrijednosti [COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Rasprava je održana 16. siječnja 2019. (točka 31 zapisnika od 16.1.2019.).
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 17. siječnja 2019. (točka 10.10 zapisnika od 17.1.2019.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijen

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0407)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.16. Broj međuparlamentarnih izaslanstava, izaslanstava u zajedničkim međuparlamentarnim odborima i izaslanstava u odborima za parlamentarnu suradnju i multilateralnim parlamentarnim skupštinama (glasovanje)

Prijedlog odluke koji je u skladu s člancima 212. i 214. Poslovnika podnijela Konferencija predsjednika, o broju međuparlamentarnih izaslanstava, izaslanstava u zajedničkim parlamentarnim odborima i izaslanstava u odborima za parlamentarnu suradnju i u multilateralnim parlamentarnim skupštinama (2019/2698(RSO)) (B8-0240/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0408)


9. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Dan Nica - A8-0401/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Nirj Deva, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Silvia Costa i Daniel Hannan

Izvješće: Christian Ehler - A8-0410/2018
Daniel Hannan

Izvješće: Nicola Danti - A8-0277/2018
Marlene Mizzi

Izvješće: Daniel Dalton - A8-0029/2019
Rory Palmer i Jiří Pospíšil

Izvješće: Pilar Ayuso - A8-0417/2018
Dobromir Sośnierz

Izvješće: Luis de Grandes Pascual - A8-0039/2019
José Inácio Faria i Nicola Caputo.


10. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja).

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 13:32 h.)


PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

11. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:00 h.


12. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


13. Europska granična i obalna straža ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj graničnoj i obalnoj straži i stavljanju izvan snage Zajedničke akcije Vijeća 98/700/PUP, Uredbe (EU) br. 1052/2013 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

Roberta Metsola predstavila je izvješće.

Govorio je Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije).

Govorili su Jens Geier (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Carlos Coelho, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Péter Niedermüller, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anders Primdahl Vistisen, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nathalie Griesbeck, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marina Albiol Guzmán, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Diane James, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Giancarlo Scottà, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, koji odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Michaela Šojdrová, Bernd Kölmel, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Angel Dzhambazki, Ernest Urtasun, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Ruža Tomašić, Cécile Kashetu Kyenge i Emil Radev.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Helga Stevens, Bill Etheridge, Franc Bogovič, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Julie Ward i Željana Zovko.

Govorili su Dimitris Avramopoulos i Roberta Metsola.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 16.8 zapisnika od 17.4.2019..


14. Zakonik o vizama ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 810/2009 o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 11. prosinca 2018. (točka 5.14 zapisnika od 11.12.2018.).

Juan Fernando López Aguilar predstavio je izvješće.

Govorio je Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije).

Govorili su Isabella De Monte, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Heinz K. Becker, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tanja Fajon, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gérard Deprez, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Tim Aker, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gilles Lebreton, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Marek Jurek, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Ignazio Corrao, Carlos Coelho i Cécile Kashetu Kyenge.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Bill Etheridge i Ruža Tomašić.

Govorili su Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije) i Juan Fernando López Aguilar.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 16.9 zapisnika od 17.4.2019..

(Dnevna sjednica nakratko je prekinuta radi glasovanja).


PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

15. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 17:10 h.

Govorili su Philippe Lamberts, Daniele Viotti, Eugen Freund, Ana Miranda i Stelios Kouloglou.


16. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su samo u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta.


16.1. Prilagodba člancima 290. i 291. UFEU-a niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom – dio II. ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom [COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: József Szájer (A8-0190/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17).

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0409)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


16.2. Prilagodba člancima 290. i 291. UFEU-a niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom – dio I. ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom [COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: József Szájer (A8-0020/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18.)

PRIVREMENI SPORAZUM, IZJAVA KOMISIJE i ZAJEDNIČKA IZJAVA

Odobren (P8_TA(2019)0410)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


16.3. Prilagodba članku 290. UFEU-a niza pravnih akata u području pravosuđa kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi članku 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata u području pravosuđa kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom [COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: József Szájer (A8-0012/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 19.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0411)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


16.4. Izvršenje i financiranje općeg proračuna Unije u 2019. u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije *** (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu uredbe Vijeća o mjerama koje se odnose na izvršenje i financiranje općeg proračuna Unije u 2019. u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije [06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 20.)

PRIJEDLOG UREDBE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0412)

Parlament je odobrio Nacrt uredbe Vijeća.

Govorili su:

Jean Arthuis (izvjestitelj).


16.5. Sporazum o suradnji u području znanosti i tehnologije između EU-a i Rusije *** (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o obnavljanju Sporazuma o suradnji u području znanosti i tehnologije između Europske zajednice i Vlade Ruske Federacije [07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Christian Ehler (A8-0188/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 21.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0413)

Parlament je odobrio produženje sporazuma.


16.6. Izmjena Statuta Europske investicijske banke * (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o izmjeni Statuta Europske investicijske banke [07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestiteljica: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 22.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0414)


16.7. Prigovor u skladu s člankom 105. stavkom 3.: Uvođenje i operativna upotreba kooperativnih inteligentnih prometnih sustava (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor TRAN, u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika o Delegiranoj uredbi Komisije od 13. ožujka 2019. o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvođenja i operativne upotrebe kooperativnih inteligentnih prometnih sustava (2019/2651(DEA)) (B8-0239/2019) - Nadležna zastupnica: Dominique Riquet

(većina zastupnika u Parlamentu)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 23.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Odbijeno


16.8. Europska granična i obalna straža ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj graničnoj i obalnoj straži i stavljanju izvan snage Zajedničke akcije Vijeća 98/700/PUP, Uredbe (EU) br. 1052/2013 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 24.)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIVREMENI SPORAZUM i ZAJEDNIČKA IZJAVA

Odobren (P8_TA(2019)0415)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


16.9. Zakonik o vizama ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 810/2009 o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 11. prosinca 2018. (točka 5.14 zapisnika od 11.12.2018.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 25.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0416)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Govorili su:

Juan Fernando López Aguilar (izvjestitelj).


16.10. Mjere za očuvanje i kontrolu primjenjive na području koje regulira Organizacija za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za očuvanje i kontrolu primjenjivih na području koje regulira Organizacija za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2115/2005 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1386/2007 [COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 26.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0417)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


16.11. Pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona određenih kaznenih djela i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2000/642/PUP [COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Emil Radev (A8-0442/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 27.)

PRIVREMENI SPORAZUM, IZJAVA PARLAMENTA i IZJAVA KOMISIJE

Odobren (P8_TA(2019)0418)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


16.12. Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreža nacionalnih koordinacijskih centara ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog centra za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreže nacionalnih koordinacijskih centara [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestiteljica: Julia Reda (A8-0084/2019)

Rasprava je održana 11. ožujka 2019. (točka 19 zapisnika od 11.3.2019.).
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 13. ožujka 2019. (točka 19.1 zapisnika od 13.3.2019.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 28.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0419)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


16.13. Instrument za povezivanje Europe ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Instrumenta za povezivanje Europe i stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelji: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telička (A8-0409/2018)

Rasprava je održana 11. prosinca 2018. (točka 21 zapisnika od 11.12.2018.).
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 12. prosinca 2018. (točka 19.2 zapisnika od 12.12.2018.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 29.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0420)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


16.14. Rješavanje problema širenja terorističkih sadržaja na internetu ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju širenja terorističkih sadržaja na internetu [COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 30.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0421)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


17. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Obrazloženja glasovanja održat će se u četvrtak 18. travnja 2019.


18. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja).

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


19. Emisijske norme CO2 za nova teška vozila ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju emisijskih normi CO2 za nova teška vozila [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Prva rasprava održana je 14. studenog 2018. (točka 8 zapisnika od 14.11.2018.).
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 14. studenog 2018. (točka 14.7 zapisnika od 14.11.2018.).

Bas Eickhout predstavio je izvješće.

Govorio je Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije).

Govorili su Henna Virkkunen (izvjestiteljica za mišljenje odbora TRAN), Christofer Fjellner, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Damiano Zoffoli, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Nils Torvalds, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig.

PREDSJEDA: Fabio Massimo CASTALDO
potpredsjednik

Govorili su Stefan Eck, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Peter Liese, Karima Delli, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Oscar Lancini, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Dobromir Sośnierz, nezavisni zastupnik, Peter Liese, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Dobromir Sośnierz, Miriam Dalli i Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria i Seán Kelly.

Govorili su Miguel Arias Cañete i Bas Eickhout.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.6 zapisnika od 18.4.2019..


20. Promicanje čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Prva rasprava održana je 24. listopada 2018. (točka 23 zapisnika od 24.10.2018.).
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 25. listopada 2018. (točka 13.8 zapisnika od 25.10.2018.).

Andrzej Grzyb predstavio je izvješće.

Govorila je Violeta Bulc (povjerenica Komisije).

Govorili su Markus Pieper, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Seb Dance, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Izaskun Bilbao Barandica, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Florent Marcellesi, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

PREDSJEDA: Lívia JÁRÓKA
potpredsjednica

Govorili su Tiemo Wölken i Christel Schaldemose.

Govorili su Violeta Bulc i Andrzej Grzyb.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.7 zapisnika od 18.4.2019..


21. Upotreba digitalnih alata i postupaka u pravu društava ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu upotrebe digitalnih alata i postupaka u pravu društava [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

Tadeusz Zwiefka predstavio je izvješće.

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su Emil Radev, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Evelyn Regner, u ime Kluba zastupnika S&D-a, i Ralph Packet, u ime Kluba zastupnika ECR-a.

Govorili su Věra Jourová i Tadeusz Zwiefka.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.8 zapisnika od 18.4.2019..


22. Prekogranična preoblikovanja, spajanja i podjele ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu prekograničnih preoblikovanja, spajanja i podjela [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

Glasovanje u stupanju u međuinstitucijske pregovore održalo se 17. siječnja 2019. (točka 10.6 zapisnika od 17.1.2019.)

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorio je Olle Ludvigsson (izvjestitelj za mišljenje Odbora ECON).

PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica

Govorili su Luis de Grandes Pascual, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Michael Detjen, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Martin Schirdewan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Emil Radev.

Govorili su Věra Jourová i Evelyn Regner.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.9 zapisnika od 18.4.2019..


23. Europski fond za obranu ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog fonda za obranu [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Prva rasprava održana je 11. prosinca 2018. (točka 22 zapisnika od 11.12.2018.).
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 12. prosinca 2018. (točka 19.1 zapisnika od 12.12.2018.).

Zdzisław Krasnodębski predstavio je izvješće.

Govorio je David McAllister (izvjestitelj za mišljenje Odbora AFET).

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (povjerenica Komisije).

Govorili su Alain Lamassoure (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Françoise Grossetête, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Edouard Martin, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dominique Riquet, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marisa Matias, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Reinhard Bütikofer, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jonathan Bullock, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jerzy Buzek, Victor Boştinaru, João Ferreira, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Fabio Massimo Castaldo, Michael Gahler i Dariusz Rosati.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Notis Marias i Dobromir Sośnierz.

Govorili su Elżbieta Bieńkowska i Zdzisław Krasnodębski.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.10 zapisnika od 18.4.2019..


24. Izloženost u obliku pokrivenih obveznica ***I - Pokrivene obveznice i javni nadzor pokrivenih obveznica ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu izloženosti u obliku pokrivenih obveznica [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

Bernd Lucke predstavio je izvješća.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (povjerenica Komisije).

PREDSJEDA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
potpredsjednik

Govorili su Dariusz Rosati, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Alfred Sant, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Stefan Gehrold i Pervenche Berès.

Govorili su Elżbieta Bieńkowska i Bernd Lucke.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.11 zapisnika od 18.4.2019. i točka 10.12 zapisnika od 18.4.2019..


25. Pregovori s Vijećem i Komisijom o pravu Europskog parlamenta na istragu: zakonodavni prijedlog (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000003/2019) koje je postavio Danuta Maria Hübner, u ime Odbora AFCO, Vijeću: Pregovori Vijeća i Komisije o pravu Parlamenta na istragu: zakonodavni prijedlog (B8-0019/2019)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000004/2019) koje je postavio Danuta Maria Hübner, u ime Odbora AFCO, Komisiji: Pregovori Vijeća i Komisije o pravu Parlamenta na istragu: zakonodavni prijedlog (B8-0020/2019)

Ramón Jáuregui Atondo i Danuta Maria Hübner obrazložili su pitanja.

George Ciamba (predsjedatelj Vijeća) i Elżbieta Bieńkowska (povjerenica Komisije) odgovorili su na pitanja.

Govorili su Maite Pagazaurtundúa, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Diane James, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, i Jiří Pospíšil.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Notis Marias.

Govorio je Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a.

Govorili su Elżbieta Bieńkowska i George Ciamba.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Danuta Maria Hübner, u ime Odbora AFCO, o pregovorima s Vijećem i Komisijom o zakonodavnom prijedlogu uredbe o pravu Europskog parlamenta na istragu (2019/2536(RSP)) (B8-0238/2019).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.20 zapisnika od 18.4.2019..


26. Program InvestEU ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Odbor za proračune - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: José Manuel Fernandes i Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes predstavio je izvješće.

Prva rasprava održana je 15. siječnja 2019. (točka 16 zapisnika od 15.1.2019.).
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 16. siječnja 2019. (točka 21.3 zapisnika od 16.1.2019.).

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (povjerenica Komisije).

Govorila je Elena Gentile (izvjestiteljica za mišljenje Odbora REGI).

Roberto Gualtieri predstavio je izvješće.

Govorili su Othmar Karas, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Karine Gloanec Maurin, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ralph Packet, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Lieve Wierinck, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Dimitrios Papadimoulis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jordi Solé, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jonathan Arnott, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Ivana Maletić, Pervenche Berès, Tilly Metz, Jiří Pospíšil, Jonás Fernández, Daniel Buda i Paul Rübig.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Notis Marias.

Govorili su Elżbieta Bieńkowska i José Manuel Fernandes.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.13 zapisnika od 18.4.2019..

°
° ° °

Govorio je Paul Rübig.


27. Prijenos odobrenih sredstava i proračunske odluke

U skladu s člankom 31. stavkom 6. Financijske uredbe Vijeće Europske unije obavijestilo je Proračunsko tijelo o odobrenju prijenosa odobrenih sredstava DEC 01/2019, DEC 05/2019, DEC 07/2019 i DEC 08/2019 - dio III. - Komisija.


28. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 637.987/OJJE).


29. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:19 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panzeri, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Ponga

Posljednje ažuriranje: 6. kolovoza 2019.Pravna napomena