Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0139(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0006/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0006/2019

Συζήτηση :

PV 18/04/2019 - 4
CRE 18/04/2019 - 4

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2019 - 10.14

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0434

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

4. Ευρωπαϊκό περιβάλλον ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού περιβάλλοντος ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

Η Deirdre Clune παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Wim van de Camp, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jill Seymour, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Sirpa Pietikäinen, Isabella De Monte, Bogusław Liberadzki και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria, Jiří Pospíšil και Bill Etheridge.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Deirdre Clune.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 2 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου