Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2691(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0245/2019

Συζήτηση :

PV 18/04/2019 - 6.2
CRE 18/04/2019 - 6.2

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2019 - 10.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0423

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

6.2. Καμερούν
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 και B8-0254/2019 (2019/2692(RSP))

Οι Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Željana Zovko, Judith Sargentini και Marietje Schaake παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Cécile Kashetu Kyenge και Jean-Luc Schaffhauser.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Νότης Μαριάς, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Michaela Šojdrová και Csaba Sógor, επίσης σχετικά με το θέμα της προηγούμενης συζήτησης.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 2 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου