Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2691(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0245/2019

Debaty :

PV 18/04/2019 - 6.2
CRE 18/04/2019 - 6.2

Głosowanie :

PV 18/04/2019 - 10.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0423

Protokół
Czwartek, 18 kwietnia 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna

10.2. Kamerun (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 i B8-0254/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0245/2019

(zastępujący B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 i B8-0254/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, László Tőkés i Elmar Brok w imieniu grupy PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Maria Arena w imieniu grupy S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR,

—   Jan Huitema, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä w imieniu grupy ALDE,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Ernest Urtasun i Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE,

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná i Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano i Laura Agea w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2019)0423)

Ostatnia aktualizacja: 2 sierpnia 2019Informacja prawna