Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2692(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0242/2019

Keskustelut :

PV 18/04/2019 - 6.3
CRE 18/04/2019 - 6.3

Äänestykset :

PV 18/04/2019 - 10.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0424

Pöytäkirja
Torstai 18. huhtikuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos

10.3. Brunei (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 ja B8-0251/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0242/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 ja B8-0251/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Tomáš Zdechovský, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman ja Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä ALDE-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Jean Lambert ja Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Malin Björk, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga ja Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano ja Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0424)

Päivitetty viimeksi: 9. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus