Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0397(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0386/2018

Внесени текстове :

A8-0386/2018

Разисквания :

PV 17/04/2019 - 4
CRE 17/04/2019 - 4

Гласувания :

PV 11/12/2018 - 5.2
CRE 11/12/2018 - 5.2
PV 18/04/2019 - 10.5
CRE 18/04/2019 - 10.5

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 18 април 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

10.5. Координация на системите за социална сигурност ***I (гласуване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

Изказаха се Helga Stevens, от името на групата ECR, за да поиска отлагане на гласуването в съответствие с член 190, параграф 4 от Правилника за дейността и Guillaume Balas, (докладчик) срещу това искане.

С поименно гласуване (291 гласа „за“, 284 гласа „против“, 6 гласа „въздържал се“), Парламентът одобри искането.

Последно осъвременяване: 2 август 2019 г.Правна информация