Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0397(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0386/2018

Ingivna texter :

A8-0386/2018

Debatter :

PV 17/04/2019 - 4
CRE 17/04/2019 - 4

Omröstningar :

PV 11/12/2018 - 5.2
CRE 11/12/2018 - 5.2
PV 18/04/2019 - 10.5
CRE 18/04/2019 - 10.5

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 18 april 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

10.5. Samordning av de sociala trygghetssystemen ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(enkel majoritet erfordrades)

Talare: Helga Stevens för ECR-gruppen begärde, med åberopande av artikel 190.4 i arbetsordningen, att omröstningen skulle skjutas upp. Guillaume Balas (föredragande)uttalade sig mot denna begäran.

Parlamentet godkände denna begäran genom omröstning med namnupprop (291 röster för, 284 röster emot, 6 nedlagda röster).

Senaste uppdatering: 16 juli 2019Rättsligt meddelande