Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. április 18., Csütörtök - Strasbourg

10. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


10.1. Kína, különösen a vallási és etnikai kisebbségek helyzete (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 és B8-0260/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0255/2019

(amely a B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 és B8-0260/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Julia Pitera, László Tőkés és Elmar Brok, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Soraya Post és Jo Leinen, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Branislav Škripek és Anna Elżbieta Fotyga, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Nathalie Griesbeck, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Mirja Vehkaperä, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Indrek Tarand és Helga Trüpel, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2019)0422)

(A B8-0257/2019 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások

Michaela Šojdrová Szóbeli módosítást terjeszt elő az A. preambulumbekezdéshez. A szóbeli módosítást elfogadják.


10.2. Kamerun (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 és B8-0254/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0245/2019

(amely a B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 és B8-0254/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, László Tőkés és Elmar Brok, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Maria Arena, az S&D képviselőcsoport nevében

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić és Monica Macovei, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Jan Huitema, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Mirja Vehkaperä, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Ernest Urtasun és Michèle Rivasi, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná és Helmut Scholz, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano és Laura Agea, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2019)0423)


10.3. Brunei (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 és B8-0251/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0242/2019

(amely a B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 és B8-0251/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Tomáš Zdechovský, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman és Elmar Brok, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru és Soraya Post, az S&D képviselőcsoport nevében ;

—   Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Mirja Vehkaperä, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Jean Lambert és Terry Reintke, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Malin Björk, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga és Kateřina Konečná, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano és Laura Agea, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2019)0424)


10.4. Eurojust–Dánia-megállapodás a büntetőügyekben folytatott együttműködésről * (szavazás)

Jelentés az Eurojust és a Dán Királyság közötti büntető igazságszolgáltatási együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről [07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Claude Moraes (A8-0192/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0425)


10.5. A szociális biztonsági rendszerek koordinálása ***I (szavazás)

Jelentés a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)

Felszólal Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében és a szavazás elhalasztását kéri az eljárási szabályzat 190. cikkének (4) bekezdése értelmében, és Guillaume Balas (előadó), a kérelem ellen.

Név szerinti szavazással (291 mellette, 284 ellene, 6 tartózkodás), a Parlament jóváhagyja a kérést.


10.6. Az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásai ***I (szavazás)

Jelentés az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásainak meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS és A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0426)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


10.7. A tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdítása ***I (szavazás)

Jelentés a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló 2009/33/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0427)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


10.8. A digitális eszközök és folyamatok használata a társasági jog terén ***I (szavazás)

Jelentés az (EU) 2017/1132 irányelvnek a digitális eszközök és folyamatok társasági jog terén történő használata tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0428)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


10.9. Határokon átnyúló átalakulások, egyesülések és szétválások ***I (szavazás)

Jelentés az (EU) 2017/1132 irányelvnek a határokon átnyúló átalakulások, egyesülések és szétválások tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0429)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


10.10. Európai Védelmi Alap ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Védelmi Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0430)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


10.11. Fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek ***I (szavazás)

Jelentés az 575/2013/EU rendelet fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0431)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


10.12. Fedezett kötvények és közfelügyeletük ***I (szavazás)

Jelentés a fedezett kötvények kibocsátásáról és a fedezett kötvények közfelügyeletéről, továbbá a 2009/65/EK irányelv és a 2014/59/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS és A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0432)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


10.13. InvestEU ***I (szavazás)

Jelentés az InvestEU program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Költségvetési Bizottság - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: José Manuel Fernandes és Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0433)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalás

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője), aki a Bizottság nevében nyilatkozatot tesz.


10.14. Európai egyablakos tengerügyi ügyintézési környezet ***I (szavazás)

Jelentés az európai egyablakos tengerügyi ügyintézési környezet létrehozásáról és a 2010/65/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0434)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


10.15. A fenntartható befektetésekkel és fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos közzétételek ***I (szavazás)

Jelentés a fenntartható befektetésekkel és a fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos közzétételekről és az (EU) 2016/2341 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Paul Tang (A8-0363/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0435)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


10.16. A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok ***I (szavazás)

Jelentés a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Julie Girling (A8-0336/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0436)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


10.17. Elszámolási kötelezettség, jelentéstételi kötelezettségek, tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó kockázatcsökkentési technikák és kereskedési adattárak ***I (szavazás)

Jelentés a 648/2012/EU rendeletnek az elszámolási kötelezettség, az elszámolási kötelezettség felfüggesztése, a jelentéstételi kötelezettségek, a nem központi szerződő fél által elszámolt, tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó kockázatcsökkentési technikák, a kereskedési adattárak nyilvántartásba vétele és felügyelete, valamint a kereskedési adattárakkal szembeni követelmények tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi és európai parlamenti rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Werner Langen (A8-0181/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0437)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


10.18. A központi szerződő felek engedélyezése és a harmadik országbeli központi szerződő felek elismerése ***I (szavazás)

Jelentés az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról szóló 1095/2010/EU rendeletnek és a 648/2012/EU rendeletnek a központi szerződő felek engedélyezésére vonatkozó eljárások és az érintett hatóságok, valamint a harmadik országbeli központi szerződő felek elismerésére vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0438)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


10.19. A kkv-tőkefinanszírozási piacok használatának előmozdítása ***I (szavazás)

Jelentés az 596/2014/EU rendeletnek és az (EU) 2017/1129 rendeletnek a kkv-tőkefinanszírozási piacok használatának előmozdítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Anne Sander (A8-0437/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0439)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


10.20. Tárgyalások a Tanáccsal és a Bizottsággal az Európai Parlament vizsgálati jogáról: jogalkotási javaslat (szavazás)

Állásfoglalási indítvány: B8-0238/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0440)


10.21. Az endokrin károsító anyagokra vonatkozó átfogó európai uniós keret (szavazás)

Állásfoglalási indítvány: B8-0241/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0441)

Utolsó frissítés: 2019. augusztus 2.Jogi nyilatkozat