Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 18. aprill 2019 - StrasbourgLõplik väljaanne

14. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1)teised institutsioonid

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta praeguste rände, pagulaste sissevoolu ja julgeolekuohtudega seotud probleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste eelarvemeetmete ning struktuurireformi tugiprogrammi pikendamise rahastamiseks (COM(2018)0280 - C8-0219/2018 - 2018/2073(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

LIBE

2) parlamendiliikmed

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek tööhõive ja Euroopa ettevõtete eelistamise kohta Euroopas korraldatavate riigihangete puhul (B8-0220/2019)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek Kosovo suhtes viisanõude kaotamise kohta (B8-0233/2019)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano ja Marco Zullo. Resolutsiooni ettepanek universaalse digitaalse identiteedi kui kõigi Euroopa Liidu kodanike põhiõiguse kohta (B8-0236/2019)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

Viimane päevakajastamine: 2. august 2019Õigusalane teave