Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 18. huhtikuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos

14. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) muilta toimielimiltä

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin liittyvien tämänhetkisten haasteiden sekä rakenneuudistusten tukiohjelman jatkamisen edellyttämiä välittömiä talousarviotoimenpiteitä varten (COM(2018)0280 - C8-0219/2018 - 2018/2073(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

LIBE

2) jäseniltä:

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys työllisyydestä ja eurooppalaisten yritysten asettamisesta etusijalle julkisissa hankinnoissa unionissa (B8-0220/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

EMPL

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys viisumivapauden myöntämisestä Kosovolle (B8-0233/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano ja Marco Zullo. Päätöslauselmaesitys universaalista digitaalisesta identiteetistä: unionin kaikkien kansalaisten perusoikeus (B8-0236/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

Päivitetty viimeksi: 2. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus