Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2019. gada 18. aprīlis - StrasbūraGalīgā redakcija

14. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citas iestādes

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu nolūkā finansēt steidzamus budžeta pasākumus, lai risinātu migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas, kā arī, lai paplašinātu Strukturālo reformu atbalsta programmu (COM(2018)0280 - C8-0219/2018 - 2018/2073(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

LIBE

2. Deputāti

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nodarbinātību un priekšrokas došanu Eiropas uzņēmumiem, slēdzot publiskā iepirkuma līgumus Eiropā (B8-0220/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

EMPL

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vīzu režīma liberalizāciju attiecībā uz Kosovu (B8-0233/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano un Marco Zullo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par universālu digitālo identitāti — visu Eiropas pilsoņu pamattiesībām (B8-0236/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 2. augustsJuridisks paziņojums