Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 18 april 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave

14. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen, alsmede voor de uitbreiding van het steunprogramma voor structurele hervormingen (COM(2018)0280 - C8-0219/2018 - 2018/2073(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

LIBE

2) van de leden

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over werkgelegenheid en de Europese voorkeur bij overheidsopdrachten in Europa (B8-0220/2019)

verwezen naar

bevoegd :

IMCO

advies :

EMPL

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de visumliberalisering voor Kosovo (B8-0233/2019)

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

AFET

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano en Marco Zullo. Ontwerpresolutie over digitale identiteit: een grondrecht van alle Europese burgers (B8-0236/2019)

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

Laatst bijgewerkt op: 2 augustus 2019Juridische mededeling