Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 18. apríla 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

14. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich migračných výziev, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb, ako aj na rozšírenie programu na podporu štrukturálnych reforiem (COM(2018)0280 - C8-0219/2018 - 2018/2073(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

LIBE

2) poslancov

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o zamestnanosti a uprednostňovaní európskych spoločností pri verejnom obstarávaní v Európe (B8-0220/2019)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

EMPL

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o liberalizácii vízového režimu s Kosovom (B8-0233/2019)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano a Marco Zullo. Návrh uznesenia o univerzálnej digitálnej identite: základné právo pre všetkých európskych občanov (B8-0236/2019)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

Posledná úprava: 2. augusta 2019Právne oznámenie