Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Čtvrtek, 18. dubna 2019 - ŠtrasburkKonečné znění
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Sdělení předsednictví
 3.Ucelený rámec Evropské unie pro endokrinní disruptory (rozprava)
 4.Evropské prostředí jednotného námořního portálu ***I (rozprava)
 5.Zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik ***I (rozprava)
 6.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  6.1.Čína, zejména situace náboženských a etnických menšin
  6.2.Kamerun
  6.3.Brunej
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Žádost o zbavení imunity
 9.Složení Parlamentu
 10.Hlasování
  10.1.Čína, zejména situace náboženských a etnických menšin (hlasování)
  10.2.Kamerun (hlasování)
  10.3.Brunej (hlasování)
  10.4.Dohoda o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánskem * (hlasování)
  10.5.Koordinace systémů sociálního zabezpečení ***I (hlasování)
  10.6.Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla ***I (hlasování)
  10.7.Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel ***I (hlasování)
  10.8.Využití digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností ***I (hlasování)
  10.9.Přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení ***I (hlasování)
  10.10.Evropský obranný fond ***I (hlasování)
  10.11.Expozice v krytých dluhopisech ***I (hlasování)
  10.12.Kryté dluhopisy a veřejný dohled nad nimi ***I (hlasování)
  10.13.Program InvestEU ***I (hlasování)
  10.14.Evropské prostředí jednotného námořního portálu ***I (hlasování)
  10.15.Zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik ***I (hlasování)
  10.16.Perzistentní organické znečišťující látky ***I (hlasování)
  10.17.Povinnost clearingu, požadavky na oznamování a techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv a registry obchodních údajů ***I (hlasování)
  10.18.Povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí ***I (hlasování)
  10.19.Podpora využívání trhů pro růst malých a středních podniků ***I (hlasování)
  10.20.Jednání s Radou a Komisí o vyšetřovacím právu Parlamentu: legislativní návrh (hlasování)
  10.21.Ucelený rámec Evropské unie pro endokrinní disruptory (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Petice
 14.Předložení dokumentů
 15.Termín příštího dílčího zasedání
 16.Schválení zápisů a předání přijatých textů
 17.Ukončení denního zasedání
 18.Přerušení zasedání
 Prezenční listina
Zápis
Konečné znění (169 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (55 kb)
 
Zápis
Konečné znění (79 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (11 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (31 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (75 kb)
 
Zápis
Konečné znění (270 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (70 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (141 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (475 kb)
Poslední aktualizace: 2. srpna 2019Právní upozornění