Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 18. apríla 2019 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Oznámenie predsedníctva
 3.Komplexný rámec Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov (rozprava)
 4.Prostredie jednotnej európskej námornej platformy ***I (rozprava)
 5.Zverejňovanie informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť ***I (rozprava)
 6.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  6.1.Čína, najmä situácia náboženských a etnických menšín
  6.2.Kamerun
  6.3.Brunej
 7.Pokračovanie rokovania
 8.Žiadosť o zbavenie imunity
 9.Zloženie Parlamentu
 10.Hlasovanie
  10.1.Čína, najmä situácia náboženských a etnických menšín (hlasovanie)
  10.2.Kamerun (hlasovanie)
  10.3.Brunej (hlasovanie)
  10.4.Dohoda o justičnej spolupráci v trestných veciach medzi Eurojustom a Dánskom * (hlasovanie)
  10.5.Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia ***I (hlasovanie)
  10.6.Emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá ***I (hlasovanie)
  10.7.Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy ***I (hlasovanie)
  10.8.Používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností ***I (hlasovanie)
  10.9.Cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia ***I (hlasovanie)
  10.10.Európsky obranný fond ***I (hlasovanie)
  10.11.Expozícia vo forme krytých dlhopisov ***I (hlasovanie)
  10.12.Kryté dlhopisy a verejný dohľad nad krytými dlhopismi ***I (hlasovanie)
  10.13.Program InvestEU ***I (hlasovanie)
  10.14.Prostredie jednotnej európskej námornej platformy ***I (hlasovanie)
  10.15.Zverejňovanie informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť ***I (hlasovanie)
  10.16.Perzistentné organické látky ***I (hlasovanie)
  10.17.Zúčtovacia povinnosť, požiadavky na ohlasovanie a postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch a archívy obchodných údajov ***I (hlasovanie)
  10.18.Povoľovanie centrálnych protistrán a uznávanie centrálnych protistrán z tretích krajín ***I (hlasovanie)
  10.19.Podpora využívania rastových trhov MSP ***I (hlasovanie)
  10.20.Rokovania s Radou a Komisiu o vyšetrovacích právomociach Európskeho parlamentu: legislatívny návrh (hlasovanie)
  10.21.Komplexný rámec Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Petície
 14.Predloženie dokumentov
 15.Termíny nasledujúcich rokovaní
 16.Schválenie zápisníc a zaslanie prijatých textov
 17.Skončenie rokovania
 18.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica (167 kb)
02/08/2019 19:48
  Prezenčná listina (55 kb)
05/06/2019 16:10
 
Zápisnica (79 kb)
02/08/2019 19:48
  Prezenčná listina (11 kb)
05/06/2019 16:10
  Výsledky hlasovaní (31 kb)
09/07/2019 02:38
  Hlasovania podľa mien (75 kb)
09/07/2019 04:20
 
Zápisnica (273 kb)
02/08/2019 19:48
  Prezenčná listina (70 kb)
05/06/2019 16:10
  Výsledky hlasovaní (132 kb)
09/07/2019 02:38
  Hlasovania podľa mien (462 kb)
09/07/2019 04:20
Posledná úprava: 2. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia