Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 2 juli 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet (första sammanträdet i det nyvalda parlamentet)
 2.Parlamentets sammansättning
 3.De politiska gruppernas sammansättning
 4.Valprövning
 5.Val av talman och vice talmän (utnämning av rösträknare)
 6.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 7.Föredragningslista för nästa sammanträde
 8.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll
Slutlig utgåva (81 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (62 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (63 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (11 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (194 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (70 kb)
Senaste uppdatering: 9 september 2019Rättsligt meddelande