Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 193kWORD 64k
Tiistai 2. heinäkuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos
1.Istunnon avaaminen (uuden parlamentin ensimmäinen istunto)
 2.Parlamentin kokoonpano
 3.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 4.Valtakirjojen tarkastus
 5.Puhemiehen ja varapuhemiesten vaalit (ääntenlaskijoiden valinta)
 6.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 7.Seuraavan istunnon esityslista
 8.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


EUROOPAN PARLAMENTTI

ISTUNTOKAUSI 2019 - 2020

Istunnot 2. - 4. heinäkuuta 2019

STRASBOURG

PÖYTÄKIRJA

TIISTAI 2. HEINÄKUUTA 2019

Puhetta johti Antonio TAJANI

1. Istunnon avaaminen (uuden parlamentin ensimmäinen istunto)

Istunto avattiin klo 10.05.

Antonio Tajani (työjärjestyksen 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti puhemiehenä väliaikaisesti toimiva jäsen) julisti jäsenten valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla 20 päivänä syyskuuta 1976 annetun säädöksen mukaisesti Euroopan parlamentin ensimmäisen vaalien jälkeisen istunnon avatuksi ja piti lyhyen puheen.

Parlamentti kuuli Avena-kvartetin ja laulaja Anaïs Yvozin tulkitseman Eurooppa-hymnin.


2. Parlamentin kokoonpano

Parlamentin kokoonpanossa todettiin tapahtuneen seuraavat muutokset toimikautensa päättäneen parlamentin viimeisen, 15. – 18. huhtikuuta 2019 pidetyn istuntojakson jälkeen.

Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Sergio Gutiérrez Prieto on valittu Espanjan kansallisen parlamentin jäseniksi (Congreso de los Diputados). Koska tämä tehtävä on ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa parlamentti totesi työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti edustajantoimien vapautuneen 21. toukokuuta 2019 alkaen.

Toimivaltaiset Espanjan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Pablo Arias Echeverría on nimitetty parlamentin jäseneksi Teresa Jiménez-Becerril Barrion tilalle 21. toukokuuta 2019 alkaen.

Jeppe Kofod on nimitetty Tanskan hallituksen ulkoasiainministeriksi. Koska tämä tehtävä on ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa parlamentti totesi työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ja 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti edustajantoimen vapautuneen 27. kesäkuuta 2019 alkaen.


3. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Poliittisten ryhmien kokoonpanossa todettiin tapahtuneen seuraavat muutokset toimikautensa päättäneen parlamentin viimeisen, 15. – 18. huhtikuuta 2019 pidetyn istuntojakson jälkeen.

Peter van Dalen ei enää ole ECR-ryhmän jäsen 18. kesäkuuta 2019 alkaen. Hän kuuluu sitoutumattomiin jäseniin.


4. Valtakirjojen tarkastus

Puhemies ilmoitti, että kaikki jäsenten valintaa koskevat ilmoitukset toimitetaan valtakirjojen vahvistamisesta vastaavaan valiokuntaan, joka asetetaan työjärjestyksen 206 artiklan mukaisesti.

Hän muistutti, että työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, jäsen osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin ja hänellä on kaikki jäsenelle kuuluvat oikeudet edellyttäen, että hän on ensin allekirjoittanut ilmoituksen siitä, että hänellä ei ole yhteensopimattomia tehtäviä.

Hän muistutti, että Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 7 artiklan mukaisesti jäsenet, jotka toimivat tehtävässä, joka on ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa, eivät voi olla parlamentin jäseniä. Hän kehotti niitä jäseniä, jotka eivät olleet vielä allekirjoittaneet ilmoitusta siitä, että heillä ei ollut yhteensopimattomia tehtäviä, tekemään sen välittömästi.


5. Puhemiehen ja varapuhemiesten vaalit (ääntenlaskijoiden valinta)

Parlamentin puhemiehen vaali toimitetaan huomenna.

Antonio Tajani ilmoitti, että työjärjestyksen 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti ehdokkaaksi asettaminen edellyttää, että kyseinen henkilö on antanut suostumuksensa, ja ehdokkaita voivat nimetä ainoastaan poliittiset ryhmät tai vähintään 38 jäsentä. Määräaika ehdokkaiden asettamiselle on tänään klo 22.00.

Matt Carthy käytti puheenvuoron.

Antonio Tajani valitsi arvalla kahdeksan ääntenlaskijaa.

Ääntenlaskijoiksi valittiin seuraavat: Jan Olbrycht, Peter Jahr, Henrik Overgaard Nielsen, Jerzy Buzek, Bernard Guetta, Alexandra Lesley Phillips, Barbara Thaler ja Catherine Chabaud.


6. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitukset toimista, joihin on ryhdytty parlamentin marraskuun 2018 I istuntojakson, joulukuun 2018 istuntojakson ja tammikuun 2019 I istuntojaksojen aikana hyväksymien päätöslauselmien johdosta, ovat saatavilla parlamentin verkkosivustolla.

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin helmikuun 2019 istuntojakson aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, on saatavilla parlamentin verkkosivustolla.


7. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 640.068/OJME).


8. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 10.24.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Andrieu, Androuët, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Berlusconi, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buşoi, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Cioloș, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Didier, Dionísio Bradford, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Dura Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evi, Evren, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Galvez Muñoz, Gamon, Gancia, Garcia Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glück, Glucksmann, González, Gonzalez Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Gualtieri, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ījabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karski, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagos, Lalucq, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Legutko, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Ochojska, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pirbakas, Piri, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Porritt, Pospíšil, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tax, Tennant, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudorache, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Wells, Widdecombe, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Päivitetty viimeksi: 30. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus