Index 
Jegyzőkönyv
PDF 195kWORD 63k
2019. július 2., Kedd - StrasbourgVégleges kiadás
1.Az ülés megnyitása (az újonnan megválasztott Parlament első ülése)
 2.A Parlament tagjai
 3.A képviselőcsoportok tagjai
 4.Mandátumvizsgálat
 5.Az Európai Parlament elnökének és alelnökeinek megválasztása (a szavazatszámlálók kijelölése)
 6.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 7.A következő ülésnap napirendje
 8.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


EURÓPAI PARLAMENT

ÜLÉSSZAK: 2019–2020

2019. július 2–4-i ülés

STRASBOURG

JEGYZŐKÖNYV

2019. JÚLIUS 2., KEDD

ELNÖKÖL: Antonio TAJANI

1. Az ülés megnyitása (az újonnan megválasztott Parlament első ülése)

Az ülést 10.05-kor nyitják meg.

Az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló 1976. szeptember 20-i okmánynak megfelelően Antonio Tajani (az eljárási szabályzat 14. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnöki feladatokat ideiglenesen ellátó képviselő) megnyitja az Európai Parlament választásokat követő első ülését, és rövid bevezetőt mond.

A Parlament meghallgatja az európai himnuszt az Avena kvartett és Anaïs Yvoz énekesnő előadásában.


2. A Parlament tagjai

Tudomásul veszik a a leköszönő Parlament utolsó, 2019. április 15. és 18. között tartott ülése óta a Parlament összetételében bekövetkezett változásokat.

Teresa Jiménez-Becerril Barrio és Sergio Gutiérrez Prieto képviselőket megválasztották a spanyol nemzeti parlamentbe (Congreso de los Diputados), amely tisztség az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen, ezért az eljárási szabályzat 4. cikkének (1) és (4) bekezdése alapján képviselői helyük 2019. május 21-től megüresedett.

Az illetékes spanyol hatóságok bejelentették Pablo Arias Echeverría kinevezését Teresa Jiménez-Becerril Barrio helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2019. május 21.

Jeppe Kofodot a dán kormány külügyminiszterévé nevezték ki, amely tisztség az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen, ezért az eljárási szabályzat 3. cikke (2) bekezdésének második albekezdése és 4. cikkének (1) bekezdése alapján képviselői helye 2019. június 27-től megüresedett.


3. A képviselőcsoportok tagjai

Tudomásul veszik a leköszönő Parlament utolsó, 2019. április 15. és 18. között tartott ülése óta a parlamenti képviselőcsoportok tagjai tekintetében bekövetkezett változásokat.

Peter van Dalen 2019. június 18-tól kezdve nem tagja az ECR képviselőcsoportnak, hanem a függetlenek soraiban foglal helyet.


4. Mandátumvizsgálat

A képviselők megválasztására vonatkozó valamennyi dokumentumot átadják a mandátumvizsgáló bizottságnak, amelyet az eljárási szabályzat 206. cikkének megfelelően kell felállítani.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése szerint a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve bármely vitás ügyben történő határozathozatalig minden képviselő elfoglalhatja helyét a Parlamentben és szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti azzal a feltétellel, hogy előzetesen aláírta az összeférhetetlenségi nyilatkozatot.

Az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló 1976. szeptember 20-i okmány 7. cikke alapján az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférheteten feladatokat ellátó képviselők nem foglalhatják el helyüket a Parlamentben. Felkéri azokat a képviselőket, akik még nem írták alá az összeférhetetlenségi nyilatkozatot és még nem illeti meg őket minden ehhez kapcsolódó jog, hogy ezt haladéktalanul tegyék meg.


5. Az Európai Parlament elnökének és alelnökeinek megválasztása (a szavazatszámlálók kijelölése)

Az Európai Parlament elnökének megválasztására holnap kerül sor.

Antonio Tajani (az elnöki feladatokat ideiglenesen ellátó képviselő) bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 15. cikkének (1) bekezdése értelmében a jelöléseket a jelöltek beleegyezésével egy képviselőcsoportnak vagy legalább 38 képviselőnek a támogatásával legkésőbb ma 22 óráig lehet leadni.

Felszólal: Matt Carthy.

Antonio Tajani az elnök és az alelnökök megválasztásához kisorsolja a nyolc szavazatszámláló képviselőt.

A következő képviselőket nevezik ki: Jan Olbrycht, Peter Jahr, Henrik Overgaard Nielsen, Jerzy Buzek, Bernard Guetta, Alexandra Lesley Phillips, Barbara Thaler és Catherine Chabaud.


6. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A Parlament által a 2018. I. novemberi, 2018. decemberi és 2019. I. januári ülés során elfogadott állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemények rendelkezésre állnak a Parlament internetes oldalán.

A 2019. februári ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll a Parlament internetes oldalán.


7. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 640.068/OJME).


8. Az ülés berekesztése

Az ülést 10.24-kor berekesztik.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Andrieu, Androuët, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Berlusconi, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buşoi, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Cioloș, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Didier, Dionísio Bradford, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Dura Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evi, Evren, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Galvez Muñoz, Gamon, Gancia, Garcia Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glück, Glucksmann, González, Gonzalez Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Gualtieri, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ījabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karski, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagos, Lalucq, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Legutko, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Ochojska, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pirbakas, Piri, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Porritt, Pospíšil, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tax, Tennant, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudorache, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Wells, Widdecombe, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Utolsó frissítés: 2019. július 30.Jogi nyilatkozat