Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 - Στρασβούργο

4. Εκλογή του Προέδρου του Κοινοβουλίου (πρώτη ψηφοφορία)
CRE

Ο Antonio Tajani (βουλευτής ασκών προσωρινά την προεδρία) ενημερώνει το Σώμα σχετικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την ψηφοφορία.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 10.16 για την καταμέτρηση των ψήφων.)

Τελευταία ενημέρωση: 10 Σεπτεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου