Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 - Στρασβούργο

6. Εκλογή του Προέδρου του Κοινοβουλίου (πρώτη ψηφοφορία) (ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)
CRE

Ο Antonio Tajani (βουλευτής ασκών προσωρινά την προεδρία) προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:

- Ψηφίσαντες: 735

- Λευκά ή άκυρα ψηφοδέλτια: 73

- Έγκυρα ψηφοδέλτια: 662

- Απόλυτη πλειοψηφία: 332

Έλαβαν:

Ska Keller: 133 ψήφους

Sira Rego: 42 ψήφους

David Maria Sassoli: 325 ψήφους

Jan Zahradil: 162 ψήφους

(Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά) (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2019)

Επειδή κανένας υποψήφιος δεν έχει λάβει την απόλυτη πλειοψηφία, απαιτείται να διεξαχθεί δεύτερη ψηφοφορία.

Οι υποψήφιοι κατά την πρώτη ψηφοφορία διατηρούν την υποψηφιότητά τους. Κανένας άλλος βουλευτής δεν υποβάλλει υποψηφιότητα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.18.)

Τελευταία ενημέρωση: 10 Σεπτεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου