Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2689(RSO)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0001/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0001/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 03/07/2019 - 13.1
CRE 03/07/2019 - 13.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0001

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

13.1. Αριθμητική σύνθεση των επιτροπών (ψηφοφορία)
CRE

Πρόταση απόφασης που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 206 του Κανονισμού, από την Διάσκεψη των Προέδρων, σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών (2019/2689(RSO)) (B9-0001/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0001)

Τελευταία ενημέρωση: 10 Σεπτεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου